(Chinhphu.vn) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Tài chính - kế toán, Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM vừa có thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên vi phạm.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, trong thời gian qua, trên cơ sở kết luận của Thanh tra TPHCM và các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về thi hành kỷ luật người quản lý doanh nghiệp tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức Đảng có liên quan tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật về Đảng đối với các cá nhân là cán bộ của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật kế toán trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hạch toán và quyết toán kinh phí hợp đồng tham quan, học tập cho cán bộ công nhân viên trong năm 2016 và 2017.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên.

Hai đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo gồm: đồng chí Lê Tấn Hùng, Bí thư Đảng ủy, thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên và đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Đảng ủy viên, Giám đốc Tài chính - kế toán, Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên./.

Từ khóa: Ủy ban Kiểm tra , quyết định , kỷ luật , cảnh cáo , Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn , Lê Tấn Hùng , Nguyễn Thị Thúy , Tổng Giám đốc , Giám đốc , TPHC , Bí thư , Kế toán trưởng ,