(Chinhphu.vn) - Năm 2017, bằng nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương của các tỉnh, thành phố trên cả nước, đã có 1.237 gói thầu, công trình sửa chữa đường bộ được thực hiện với tổng kinh phí trên 4.000 tỉ đồng.

Ảnh minh họa
Trong đó Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cấp 2.300 tỉ đồng và trên 1.600 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương cấp bổ sung.

Cũng trong năm 2017, các ban quản lý dự án của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các sở GTVT đã triển khai thực hiện quản lý, bảo trì, sửa chữa trên 1.600 công trình đường quốc lộ.

Ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho Báo Giao thông biết, căn cứ phương án phân bổ kinh phí 35% về các quỹ bảo trì đường bộ địa phương, đến hết ngày 31/12/2017, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã phân bổ hết 100% vốn kế hoạch cả năm 2017 cho các địa phương. Quỹ Bảo trì đường bộ các địa phương đã giải ngân khoảng 90% kinh phí được phân bổ.

Nguyên nhân một số quỹ bảo trì đường bộ địa phương giải ngân chậm vốn từ ngân sách Nhà nước được phân bổ là do một số dự án sửa chữa định kỳ ở địa phương có giá trị nhỏ, đơn vị thi công không thực hiện tạm ứng, mà thi công hết khối lượng công việc và thanh toán một lần sau khi hoàn thành công trình.

Ngoài ra, còn một số địa phương chậm phê duyệt dự án; một số địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chuyển vốn trùng vào mùa mưa, phụ thuộc vào thời tiết nên khối lượng thi công tại hiện trường chậm./.

Từ khóa: đường bộ , bảo trì , sửa chữa , thi công , dự án , ngân sách