(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo PAPI năm 2018 vừa được công bố ngày 2/4, người dân cho biết nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục tiểu học công lập thuyên giảm, tuy nhiên, tỷ lệ người dân cho rằng, nhũng nhiễu trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có hiện tượng cán bộ sử dụng công quỹ vào mục đích riêng không giảm. 

Lễ công bố báo cáo PAPI 2018. Ảnh: VGP/ Hiền Minh

Đây là những thông tin về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) – chỉ số khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Chỉ số này gồm 8 nội dung: sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công; và cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Báo cáo PAPI 2018 là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Theo báo cáo này, người dân cho biết nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục tiểu học công lập thuyên giảm; họ hài lòng hơn với hầu hết dịch vụ công căn bản và các cấp chính quyền cơ sở tương tác với người dân nhiều hơn. Điểm các chỉ tiêu đo lường dịch vụ hành chính công về cấp phép xây dựng và dịch vụ "một cửa" cấp xã/ phường tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân cho rằng, nhũng nhiễu trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện tượng cán bộ sử dụng công quỹ vào mục đích riêng, việc “lót tay” để có việc làm trong khu vực Nhà nước không giảm.

Bên cạnh đó, gần 60% số người trả lời cho rằng, tham nhũng ở cấp xã/phường đã thuyên giảm trong ba năm qua, 50% số người trả lời cho rằng, tham nhũng ở cấp quốc gia có xu hướng thuyên giảm. Kết quả này cũng cho thấy, tham nhũng vẫn là một trong ba mối quan ngại hàng đầu của người dân. Người dân cũng phản ánh, họ ít có cơ hội tiếp xúc với đại diện chính quyền từ cấp huyện/quận, cấp tỉnh trở lên.

Đặc biệt, đa số người dân quan ngại về chất lượng nguồn nước ngày càng xuống cấp hiện nay ở địa phương; hơn 50% số người được hỏi cho rằng chất lượng nguồn nước cho ăn uống, sinh hoạt hiện nay kém hơn so với ba năm trước.

Ngoài ra, điểm chỉ số nội dung mới về Tiếp cận dịch vụ tư pháp cho thấy, mức độ tin tưởng vào hiệu quả giải quyết tranh chấp dân sự của các cơ quan tư pháp, tòa án địa phương và cơ chế giải quyết tranh chấp phi tòa án không cao.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, vấn đề hệ trọng nhất trong năm 2018 cần Nhà nước tập trung giải quyết đó vẫn là nghèo đói. Tuy nhiên, khi so sánh kết quả khảo sát câu hỏi này của năm 2018 với các năm trước, mối quan ngại về tham nhũng, tăng trưởng kinh tế, an ninh - trật tự và chất lượng giáo dục gia tăng nhiều hơn.

Tổng quan về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh là vấn đề cuối cùng rút ra từ Báo cáo PAPI 2018. Theo đó, mỗi địa phương đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Không có địa phương nào thuộc nhóm đạt điểm cao nhất ở cả tám chỉ số nội dung. Khoảng cách giữa điểm cao nhất cấp tỉnh (47,05 điểm) và mức điểm tối đa là 80 điểm còn rất xa. Khoảng cách này cho thấy, còn nhiều cơ hội đổi mới chính sách và cách thức thực thi chính sách để chính quyền các cấp ngày càng cởi mở hơn, minh bạch hơn, thực hiện trách nhiệm giải trình tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, hoạt động có mục đích và thực hành liêm chính tốt hơn.

Trước đó, hơn 14300 người dân được chọn ngẫu nhiên từ tất cả 63 tỉnh/thành phố đã được phỏng vấn trong nghiên cứu chỉ số PAPI năm 2018. Chỉ số đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về hiệu quả của các cấp chính quyền trong thực hiện vai trò quản lý nhà nước, thực thi chính sách, pháp luật, cung ứng dịch vụ hành chính và dịch vụ công căn bản tới mọi người dân./.

Hiền Minh