(Chinhphu.vn) - Trong 2 ngày (17-18/10), Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Học viện Khoa học và Xã hội tổ chức hội thảo khoa học quốc tế tại Đà Nẵng với chủ đề “Xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo: Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Thế Phong

Phát biểu khai mạc, GS. TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết thời gian gần đây việc xây dựng chính phủ kiến tạo được đặt ra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ để góp phần tạo thế và lực đưa Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hơn 2 năm qua, Chính phủ đã cụ thể hoá việc xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo bằng nhiều nghị quyết, chính sách cụ thể. Trong đó, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp; chú trọng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong xây dựng chính phủ kiến tạo trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường.

Tuy nhiên, những hạn chế từ chiến lược, cơ chế và con người, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập hiện nay với nhiều thay đổi và sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra yêu cầu hoàn thiện mô hình chính phủ kiến tạo nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của xã hội, của doanh nghiệp là hết sức cấp thiết. Không chỉ chính phủ kiến tạo mà bộ máy chính quyền các cấp cần phải chủ động hơn nữa đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và nâng cao kỹ năng, năng lực quản trị nhà nước để thích ứng với tình hình mới.

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng cho rằng ngay từ đầu nhiệm kỳ này, người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra thông điệp hết sức mạnh mẽ, trong đó nhấn mạnh vai trò của chính phủ kiến tạo phải là một chính phủ chủ động thiết kế ra hệ thống pháp luật tốt, những chính sách tốt, thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế phát triển và lấy mục tiêu phục vụ lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm thước đó hiệu quả của chính phủ kiến tạo.

Để xây dựng được một chính phủ kiến tạo trong điều kiện ở nước ta hiện nay đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phải có quyết tâm chính trị cao và sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng. Điều quan trọng là phải thiết kế và có được bộ máy hành chính gọn nhẹ, hiệu quả, trong sạch và hoạt động trên nền tảng công nghệ cao theo hướng chính phủ điện tử, chính phủ số, phù hợp với sự phát triển cuộc cách mạng 4.0, ông Võ Công Trí phát biểu.

PGS. TS Nguyễn Minh Phương (Đại học Nội vụ Hà Nội) đánh giá chính phủ kiến tạo phát triển của Việt Nam trong thời gian qua đã rất nỗ lực hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình chính phủ thân thiện, gần dân, vì mục đích phục vụ, phát triển kinh tế; từng bước tạo dựng và củng cố vững chắc niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào vai trò của chính phủ trong kiến tạo và phát triển đất nước; luôn đề cao phương châm lời nói đi đôi với hành động, rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm. Tuy nhiên, vẫn còn một số rào cản trong quá trình thực hiện, vì vậy đòi hỏi chính phủ kiến tạo phát triển Việt Nam cần quan tâm hoàn thiện để bảo đảm phát huy và không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hành chính Nhà nước tại Việt Nam.

Thế Phong