(Chinhphu.vn) - Cổng Dịch vụ công Quốc gia  đã cung cấp 1.878/6.763 dịch vụ công trực tuyến tại 4 cấp chính quyền. 
Tính đến 17h ngày 21/10, đã có hơn 346.000 tài khoản, hơn 79,5 triệu lượt truy cập,  hơn 20,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 485.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Cũng tính đến 17h chiều nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia  đã tiếp nhận hỗ trợ hơn 34.500 cuộc gọi , tiếp nhận hơn 8.800 phản ánh của người dân, doanh nghiệp