(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, tình hình chung của Thành phố trong năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt so với kế hoạch. Việc triển khai kết luận của Thanh tra Chính phủ còn nhiều vướng mắc…
Ảnh: VGP/Thế Phong

Ngày 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 19 để đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo tổng kết tình hình công tác năm 2019 cho thấy, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiệm vụ năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết 43 có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo tích cực triển khai xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030; rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch phát triển, thực hiện nhất quán chủ trương phát triển bền vững, phục vụ tốt cho cộng đồng và bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn trong phát triển, cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố cơ bản bảo đảm, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ.

Điểm nổi bật trong năm 2019 là chủ trương “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” đạt nhiều kết quả tích cực. Lượng vốn đầu tư vào Thành phố tăng lên đáng kể, với hơn 3.696 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 658 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng 3,61%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng, tổng lượt khách tham quan, du lịch ước đạt 8,69 triệu lượt, đạt hơn 106% kế hoạch, tăng 13,4%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 28.170 tỷ đồng, đạt gần 103% dự toán, tăng 3,5% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 16.335 tỷ đồng, bằng 89,1% dự toán...

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch như: GRDP ước tăng 6,47% (nghị quyết từ 8-9%), chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 4,06% (kế hoạch là 7,2%), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 1,09% (kế hoạch tăng 12-13%), tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 3,61% (nghị quyết là 5-6%). Du lịch tuy tăng trưởng khá nhưng thiếu sản phẩm phục vụ du khách về đêm.

Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai theo Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ triển khai Thông báo số 331-TB/TU chưa đạt như mong muốn. Công tác giải tỏa đền bù, tái định cư có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm, ảnh hưởng đến đầu tư, giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

Một số doanh nghiệp chưa thật sự đồng thuận trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch vì sự phát triển bền vững của Thành phố, có trường hợp khởi kiện Thành phố do ảnh hưởng quyền lợi. Tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép vẫn chậm được xử lý. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải, gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài chưa xử lý dứt điểm.

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động giám sát của cấp ủy các cấp hiệu quả chưa cao. Một số vụ việc sau thanh tra, kiểm tra, điều tra, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung của Thành phố, cũng như tư tưởng, tinh thần, động lực làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung phân tích, đánh giá toàn diện những mặt đạt được, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch.

Trên cơ sở đó tìm ra giải pháp nhằm sớm khắc phục hạn chế, khó khăn, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, giải pháp căn cơ để triển khai trong năm 2020 mới có thể đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Thế Phong