(Chinhphu.vn) - Năm 2019, Đà Nẵng có tới 4/11 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch được giao... Bên cạnh đó, các bức xúc kéo dài trên một số lĩnh vực đời sống xã hội như ô nhiễm môi trường, nước thải, nước sạch, ùn tắc giao thông chưa được xử lý dứt điểm, an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp...

Ảnh: VGP/Lưu Hương
Ngày 10/12, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 12.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Năm 2019, thành phố tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nên ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, hoàn thành đạt và vượt 7/11 chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao (4/11 chỉ tiêu) như: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp do các ngành sản xuất sắt, thép, điện tử, sản xuất xe có động cơ giảm; kim ngạch xuất khẩu giảm do căng thẳng thương mại giữa các quốc gia lớn và sự gia tăng xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước... Các bức xúc kéo dài trên một số lĩnh vực đời sống xã hội như ô nhiễm môi trường, nước thải, nước sạch, ùn tắc giao thông chưa được xử lý dứt điểm, an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp...

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; duy trì sự tập trung cao độ và tinh thần phấn đấu với quyết tâm cao nhất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các ngành kinh tế ổn định và phát triển.

Đà Nẵng đặt chỉ tiêu năm 2020 gồm: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 8-9%, giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 8,5-9,5%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 9,4%, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8-9%.

Về du lịch, thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế ban đêm trong lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh công tác quản lý tour giá rẻ, xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng và chất lượng cao, nghiên cứu đề xuất phát triển ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch độc đáo thu hút khách. Xây dựng Chương trình phát triển sản phẩm du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 gắn với liên kết mạnh mẽ 3 địa phương, liên kết khu vực và quốc tế.

Đà Nẵng cũng hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng Khu Công viên phần mềm số 2 và Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng mở rộng. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế vào Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng, Khu Công viên phần mềm số 2.

Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong giai đoạn 2016-2021 theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ, hình thành đồng bộ chính quyền điện tử, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị, bên cạnh việc chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu cần tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp cho những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như: Những điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019; các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền năm 2020; những vấn đề cần đầu tư, làm tiền đề phát triển trong thời kỳ 2020-2025; những vấn đề bức xúc, cấp bách đang đặt ra hiện nay.

Lưu Hương