(Chinhphu.vn) - Để bảo đảm cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trong quý II khi thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã xây dựng phương án cấp điện với giải pháp đầu tư xây dựng kết hợp với điều hành phương án cung cấp điện.
EVN SPC bảo đảm cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng.

Theo EVN SPC, năm 2019 dự báo công suất sử dụng lớn nhất khoảng 11.570 MW, tăng 10,93% so với năm 2018. Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ cao liên tục trong 3 tháng mùa khô (4, 5, 6). Trong đó, các khu vực duy trì phụ tải tăng cao như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Bến Tre. Với phụ tải tăng cao trong mùa khô có thể gây đầy tải các MBA 220 kV tại các khu vực này.

Cụ thể, theo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của EVN SPC tháng 3 và quý I, sản lượng điện nhận tháng 3 là 6,7 tỷ kWh, tăng 11,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng bình quân ngày là 217,39 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 229,5 triệu kWh, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 3, sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 17,6 tỷ triệu kWh, tăng 10,99% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số trên cho thấy, tỷ lệ tăng về sản lượng điện trên 10% mới chỉ trong tháng 3. Trong khi đó, theo dự báo từ nhiều cơ quan thời tiết, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài, đặc biệt là trong những tháng cao điểm mùa khô như tháng 4, 5, 6, gây áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý, vận hành lưới điện.

Trước tình hình đó, không để bị động, EVN SPC đã chủ động lập kế hoạch ngay từ cuối năm 2018 để bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, dịch vụ của 21 tỉnh, thành phố phía Nam trong mùa khô năm 2019.

Đầu tư, nâng cấp phát triển lưới điện

Nâng cấp và phát triển lưới điện được EVN SPC đánh giá là một giải pháp mang tính chiến lược, không chỉ để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai mà còn giải quyết căn cơ việc cung cấp điện an toàn và liên tục. Do đó, Tổng công ty đã triển khai các dự án đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện, đặc biệt là các công trình kiện toàn lưới điện như giảm bán kính cung cấp điện, đồng thời phân chia hợp lý số lượng khách hàng, tuyến dây, trạm biến áp, bảo đảm lưới điện vận hành có dự phòng.

Đối với khu vực có tốc độ tăng trưởng cao thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước dự báo sát nhu cầu phát triển phụ tải và xây dựng kế hoạch đóng điện các trạm 110 kV cho từng tỉnh trong năm 2019.

Cụ thể, cuối quý I, EVN SPC đã đưa vào vận hành 6 trạm biến áp 110 kV, với tổng dung lượng 263 MVA. Bên cạnh đó, các công ty điện lực 21 tỉnh phía Nam đã khẩn trương triển khai thực hiện các lộ ra 22 kV để khai thác tải kịp thời khi các trạm 110 kV vào vận hành.

Trong công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp phát triển lưới điện, tính đến tháng 3, EVN SPC đã khởi công 11 công trình lưới điện 110kV và hoàn thành đóng điện 6 công trình lưới điện 110 kV với khối lượng đưa vào vận hành gồm: 17 km đường dây xây dựng mới và tổng công suất trạm 110 kV tăng thêm là 269 MVA.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã đóng điện đưa vào vận hành được 79 công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng bao gồm: Đường dây trung thế xây dựng mới 166 km, đường dây trung thế cải tạo nâng cấp 83 km, đường dây hạ thế xây dựng mới 1.848 km, đường dây hạ thế cải tạo 797 km và tổng công suất trạm phân phối là 65 MVA.

Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Điện lực Bình Dương cho biết, hiện nay nhu cầu về điện của tỉnh Bình Dương đang gia tăng với tốc độ nhanh. Nhất là trong những dịp nắng nóng. Cụ thể, công suất Pmax vào ngày 4/3 là 2055,13MW (không tính phụ tải 110kV) cao hơn Pmax cùng kỳ năm 2018 (1879,43MW) là 175,7MW, tương ứng cao hơn 9,35%.

Do đó, để có thể bảo đảm nguồn điện cung cấp, ngay trong kế hoạch năm 2019, Điện lực Bình Dương đã triển khai đầu tư và dự kiến đóng điện đưa vào vận hành 19 công trình lưới điện, với tổng khối lượng đầu tư gồm 107 km đường dây trung thế, 66 km đường dây hạ thế, với tổng dung lượng TBA là 10 MVA. 

Để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy, an toàn trong việc cung cấp điện, EVN SPC cũng đã đang triển khai thủ tục đầu tư Dự án nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương (KfW3), với tổng mức đầu tư là 135 tỷ đồng và dự kiến khởi công trong năm 2019.

EVN SPC hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2019. 

Lập phương án, điều hành phân phối điện

Tổng công ty đã xây dựng các kịch bản để điều hành và phân phối điện trong điều kiện thiếu điện xả ra theo nhiều phương án cụ thể. Trong đó, Tổng công ty sẽ ưu tiên bảo đảm cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng, tăng cường huy động máy phát của điện lực và khách hàng. Làm việc với khách hàng 110kV về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện.

Riêng tại các Công ty Điện lực tỉnh đã chủ động phối hợp Sở Công Thương lập, trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm và hằng tháng của đơn vị để chủ động về sản lượng điện tiêu thụ. Theo đó, thực hiện cấp điện nhanh chóng cho khách hàng, làm việc với khách hàng lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục.

Đã tổ chức rà soát, thống kê chi tiết các phụ tải mang tính chất mùa vụ, đặc trưng của địa phương, có phương án ưu tiên cho các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản (nước sạch, bệnh viện…), chống hạn, chống úng, ngăn dịch bệnh, các sự kiện chính trị - xã hội để từ đó chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, đã đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn và hoàn thành đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm sự cố, giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đặt mục tiêu giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện đạt 3,9% và giảm chỉ số mất điện theo lộ trình nâng cao độ tin cậy lưới điện SAIDI=306 phút.

Chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương, ông Lê Minh Quốc Việt cho biết, đã rà soát và xây dựng phương án vận hành các đường dây 22kV liên kết giữa các trạm 110kV để có phương án bảo đảm cấp điện cho các phụ tải theo tiêu chí N-1 khi có sự cố lưới điện hoặc thiếu nguồn; tối ưu hóa phương thức vận hành sơ đồ lưới điện nhằm giảm thiểu tối đa thời gian cắt điện, điều hòa phụ tải đảm bảo việc cung cấp điện an toàn phục vụ nhu cầu của toàn tỉnh.

Đặc biệt, để nắm rõ lượng điện cần tiêu thụ, Điện lực Bình Dương đã chủ động làm việc với các khách hàng có sản lượng điện sử dụng lớn để nắm bắt nhu cầu sử dụng điện năm 2019, khả năng tiết giảm điện và huy động các nguồn phát riêng khi xảy ra trường hợp mất cân đối cung cầu hệ thống điện. Đồng thời chủ động đề xuất các phương án tiết giảm nhu cầu sử dụng điện trong các trường hợp xảy ra sự cố đột xuất hoặc quá tải trên hệ thống điện để điều hòa phụ tải.

Đồng thời, luôn nhận thức được vai trò của tiết kiệm điện trong quá trình cấp điện liên tục và ổn định, EVN SPC đã phối hợp chặt chẽ với các Sở Công Thương trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Tính lũy kế 3 tháng, Tổng công ty ước tiết kiệm được 330 triệu kWh đạt 1,9% sản lượng điện thương phẩm thực hiện. Nhiều hoạt động đa dạng về tiết kiệm điện đã được Tổng công ty tổ chức. Điển hình từ ngày 25/3 - 30/3, cùng với Tập đoàn, các đơn vị thành viên EVN SPC đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2019 hay mới đây, trong tháng 4, EVN SPC sẽ tổ chức Ngày hội tiết kiệm điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Minh Thi