(Chinhphu.vn) – Tây Ninh là địa bàn có lợi thế lớn phát triển nguồn điện năng lượng mặt trời do có số giờ nắng nhiều, khả năng tiếp nhận năng lượng mặt trời cao hơn so với nhiều nơi khác. Chính vì vậy, Tây Ninh được chọn là tỉnh sẽ tổ chức khai mạc Ngày hội Tiết kiệm điện 2019 của toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC).

EVN SPC xác định tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm điện là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Ảnh: VGP/Minh Thi
Nhằm vận động người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể cùng tham gia sử dụng điện một cách hiệu quả, để vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình vừa giảm áp lực đầu tư nguồn điện, tiết kiệm chi phí cho xã hội và góp phần bảo vệ môi trường, ngày 20/4, EVN SPC và Điện lực Tây Ninh sẽ tổ chức “Ngày hội Tiết kiệm điện 2019”.

Trước áp lực về nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế-xã hội ở 21 tỉnh/thành phố phía nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau. EVN SPC xác định, công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời… là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, nhằm cụ thể hóa hành động theo Chỉ thị 34 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường tiết kiệm điện” và “Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030”.

Trong khi đó, trong những năm qua Tây Ninh là tỉnh phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội, vì vậy sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh Tây Ninh đã tăng bình quân 15% so với năm trước, đưa Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm tiêu thụ năng lượng, năm 2018 hơn 3,4 tỷ kWh. Dự kiến sản lượng điện tiêu thụ năm 2019 sẽ cán mốc 4 tỷ KWh.

Tây Ninh là địa bàn có lợi thế lớn phát triển nguồn điện năng lượng mặt trời vì có số giờ nắng nhiều, khả năng tiếp nhận năng lượng mặt trời cao hơn so với nhiều nơi khác. Đây là điều kiện tốt nhất để địa phương phát triển hệ thống điện mặt trời theo mô hình công nghiệp và hộ gia đình. Chính vì vậy, Tây Ninh được chọn là tỉnh sẽ tổ chức khai mạc Ngày hội Tiết kiệm điện 2019 của toàn Tổng Công ty.

Ngày hội Tiết kiệm điện 2019 tại Tây Ninh gồm những nội dung như: Tuần hành cổ động tiết kiệm điện, Hội thi Nữ Công nhân viên chức Tiết kiệm điện, Hội thi Học sinh Tiết kiệm điện, các hoạt động vẽ tranh cỗ động và Hội thảo của các doanh nghiệp… thể hiện sự đa dạng trong hoạt động tiết kiệm điện, khẳng định mọi người, mọi nhà, các doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội đều có thể tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả.

Từ ngày 26/3 đã triển khai các công tác chuẩn bị để tổ chức thực hiện chương trình tại tất cả các tỉnh và đến ngày 20/4 sẽ kết thúc “Ngày hội Tiết kiệm điện 2019” tại tỉnh Tây Ninh.

Hoạt động truyền thông được mở rộng trong suốt thời gian chuẩn bị sự kiện và cao trào trong ngày 20/4 cùng với việc tổ chức các chương trình, nội dung hoạt động phù hợp từng khu vực và từng nhóm đối tượng và kết hợp đặc thù quản lý kinh doanh điện tại địa phương.

Theo đó, đối tượng tham dự chính gồm các Đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân), khối học sinh các trường tiểu học và trường trung học, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư...

Minh Thi