(Chinhphu.vn) – Ngày 25/6, phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54 tiếp diễn và có 15 sự kiện bên lề được tổ chức trong khuôn khổ kỳ họp về các chủ đề như kinh tế tuần hoàn, hành động giảm chặt phá rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất lúa gạo bền vững...

Ảnh: VGP/Thu Cúc

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, tại GEF 6, Việt Nam đã thể hiện sự chủ động và tích cực khi tham gia các sự kiện của kỳ họp lần này. Ngày 25/6, đã tiếp diễn phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54 và có 15 sự kiện bên lề khác được tổ chức trong khuôn khổ kỳ họp.

Các phiên họp bên lề của GEF sẽ tập trung thảo luận về: Lợi ích môi trường toàn cầu: Kinh tế tuần hoàn có thể làm được gì? Huy động đầu tư để nhân rộng lợi ích môi trường toàn cầu: Kinh nghiệm từ các ngân hàng phát triển đa phương; Đổi mới dựa vào tự nhiên và các cách tiếp cận tổng hợp để ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên; Giảm chặt phá rừng từ chuỗi cung cấp hàng hóa - Từ cam kết đến hành động, kinh nghiệm từ hợp tác tăng trưởng hàng hóa GEF do hợp tác phát triển hàng hóa; Xây dựng mối quan hệ đối tác với người bản địa để sử dụng bền vững đa dạng sinh học của thế giới; Hợp tác nhiều bên để bảo đảm cảnh quan lúa gạo tổng hợp; Tích hợp đa dạng sinh học trong ngành nông nghiệp...

Tại kỳ họp Đại Hội đồng GEF 6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban Thư ký GEF đề xuất tổ chức một số cuộc họp chuyên đề, tham gia vào các phiên họp bàn tròn cấp cao theo các chủ đề ưu tiên toàn cầu của GEF.

Cụ thể, về mối quan hệ của lương thực, năng lượng và tài nguyên nước, sẽ đưa các sáng kiến về thúc đẩy hợp tác sử dụng bền vững các vùng nước xuyên biên giới và phát triển kinh tế; hỗ trợ đầu tư để cân bằng các loại hình sử dụng nước trong quản lý nước mặt và nước ngầm xuyên biên giới và tăng cường hợp tác đa quốc gia.

Về đô thị bền vững và có tính chống chịu, hiện nay, GEF đã xây dựng ưu tiên cho GEF 7 trong đó ưu tiên và quan tâm nhiều đến chủ đề thành phố bền vững và dự kiến mở rộng pha 2 cho chương trình này. Trong GEF 6, Việt Nam đã được lựa chọn là một trong 11 quốc gia tham gia vào Chương trình tổng hợp thành phố bền vững của GEF. Đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp tục đề xuất các dự án về thành phố bền vững.

Tại Hội nghị bàn tròn cấp cao, chúng ta sẽ đề xuất các nội dung thảo luận mà hiện nay Việt Nam và GEF đang quan tâm, ưu tiên và dự kiến có nhiều dự án sẽ được triển khai như về lĩnh vực đa dạng sinh học có thể thực hiện dự án cấp quốc gia hoặc khu vực về xây dựng chiến lược về bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất; bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết; bảo đảm nông nghiệp trong tương lai: Sử dụng bền vững nguồn gen thực vật và động vật; thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học và Nagoya về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thì Quỹ Tín thác của GEF sẽ hỗ trợ cho các hoạt động biến đổi khí hậu và là cơ chế tài chính của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). GEF cũng quản lý một số quỹ quan trọng khác của UNFCC như Quỹ Tín thác cho các nước kém phát triển (LDCF), Quỹ Tín thác đặc biệt về biến đổi khí hậu (SCCF), đồng thời là Ban Thư ký lâm thời của Quỹ Thích ứng.

Nhân cơ hội này, Việt Nam có thể đề xuất các hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động để triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và đóng góp chính thức do quốc gia quyết định (NDC); các dự án về cắt giảm khí nhà kính về biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông; các dự án về năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, nhằm thể hiện tính chủ động, tích cực, phát huy vai trò trong khu vực và cơ chế hợp tác đa phương, Việt Nam có thể thúc đẩy quan tâm chung của các nước thành viên đang phát triển về tăng trưởng xanh, quản lý bền vững nguồn nước và rừng, quản lý hóa chất và chất thải nguy hại, đẩy mạnh hợp tác công tư, sử dụng công cụ kinh tế trong giải quyết các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.

Thu Cúc