(Chinhphu.vn) – Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương) đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý và công tác chuyên môn, sử dụng các phần mềm linh động, hiệu quả trong các lĩnh vực; thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua mạng nhằm giảm thiểu thời gian đi lại của người dân.

Ảnh minh họa

Trong năm 2017, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong toàn tỉnh Bình Dương đạt 99,81%.

Năm qua, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với 3.677 hồ sơ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 213.087 hồ sơ với 233.193 giấy chứng nhận, tăng 24,02% so với năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được khảo sát có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng 8,8% so với năm 2016.

Đối với công tác rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, năm qua Văn phòng Đăng ký đất đai đã giảm tỷ lệ trễ hẹn xuống còn 0,99%. Kết quả khảo sát PCI năm 2017 cho thấy, số ngày chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Bình Dương là 30 ngày, đứng thứ 2 cả nước.

Không bằng lòng với kết quả đã đạt được, ngày 30/8/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND, đến nay đã giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng không quá 15 ngày, giảm 15 ngày so với trước.

Tiếp đó, ngày 6/7/2018, văn phòng đã tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND. Theo đó, tỉnh đã mạnh dạn ủy quyền Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với một số trường hợp, qua đó tiếp tục tạo thuận lợi và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân.

Trong thời gian tới, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục rà soát nhằm đơn giản hóa hơn nữa thời gian, quy trình, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số loại thủ tục hành chính; đôn đốc, theo dõi viên chức, người lao động thực hiện tốt quy chế làm việc, văn hóa công sở; tăng cường tỷ lệ đúng hẹn, trước hẹn trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Cùng với đó, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ phối hợp kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả việc triển khai xác định nghĩa vụ tài chính theo hình thức điện tử với cơ quan thuế. Văn phòng cũng mở rộng việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phối hợp với bưu điện để thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp nhằm mang lại môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và dân cư.

BD