(Chinhphu.vn) – Trong văn bản mới nhất số 2366/UBND-ĐT ngày 24/7 của UBND TP. Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND trong lĩnh vực hoạt động vận tải yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe 2 bánh đối với các cá nhân hoạt động tự do trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị số 17/CT-UBND để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong lĩnh vực hoạt động giao thông vận tải, UBND TP. Hà Nội cơ bản đồng ý về chủ trương tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe 2 bánh theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 3459/SGTVT-VP ngày 24/7/2021 để có biện pháp chặt chẽ đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND và nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các sở, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Sở GTVT chủ trì, cùng Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát kỹ, thống nhất hình thức tổ chức, quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh, đúng mục đích, đảm bảo lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, đảm bảo nguyên tắc: Đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thuộc quản lý của các đơn vị, doanh nghiệp phải đăng ký danh sách với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở chuyên ngành để tổng hợp, gửi Sở GTVT cấp mã số xác nhận; đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe 2 bánh đối với các cá nhân hoạt động tự do trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 17/CT-UBND.

Giao Sở Y tế Hà Nội chủ trì, cùng các sở ngành nghiên cứu, rà soát, xem xét và tạo điều kiện ưu tiên bố trí các điểm xét nghiệm, tiêm vaccine phòng dịch khi có điều kiện cho các đối tượng là người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân có đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố.

Sở GTVT, Công an Thành phố Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai nhanh các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu thông suốt.

Thiện Tâm