(Chinhphu.vn) - Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ là kênh giao tiếp thúc đẩy mối quan hệ trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước. Cổng Dịch vụ công quốc gia là kênh giao tiếp giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Chiều 13/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ (VPCP) cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, công bố tích hợp thêm 11 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Hội nghị còn có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; đại diện của 18 bộ, cơ quan, Tập đoàn VNPT, Viettel... và được tổ chức trực tuyến tới các địa phương.

Đã tích hợp 19 chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Đối với nội dung ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo (TTBC) Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, VPCP đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng và triển khai theo hình thức VNPT đầu tư, VPCP thuê lại.

Hệ thống TTBC Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, đến nay, Hệ thống đã tích hợp 19 chế độ báo cáo của 10 bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, VPCP, bước đầu cung cấp thông tin hằng ngày trong một số lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Về lợi ích của "số hóa" báo cáo giấy, tính toán của Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) cho thấy, nếu điện tử hóa, hệ thống tự động tổng hợp, số ngày công tiết kiệm được một năm là trên 4.700 ngày công, chi phí tiết kiệm được cho việc thực hiện một báo cáo là trên 1 tỷ đồng.

Nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và bộ, ngành báo cáo lên Chính phủ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ thì ước tính chi phí tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Góp phần nâng cao năng lực thông tin tổng hợp

Hệ thống TTBC Chính phủ nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng CNTT trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hệ thống TTBC Chính phủ giúp nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp của VPCP trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Lợi ích đem lại của Hệ thống là thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên báo cáo giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số thông qua các hệ thống thông tin báo cáo, bảo đảm cập nhật, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác, an toàn và hiệu quả. Quy trình báo cáo (thu thập, tổng hợp, phân tích, gửi nhận) thực hiện dễ dàng, nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian, tăng sự kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu báo cáo…

Hệ thống cũng tạo ra và lưu trữ được các thông tin, số liệu mang tính chất hệ thống, đồng bộ và cho phép so sánh, đối chiếu, kiểm tra chéo thông tin, số liệu từ các nguồn khác nhau; góp phần nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, các bộ, ngành, địa phương, nhận thức sâu sắc việc triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp tục là địa chỉ thân thiết, tin cậy của người dân, doanh nghiệp, cũng như để Hệ thống TTBC Chính phủ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, cần sự chung tay nỗ lực của tất cả các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Sự chung tay sẽ giúp Cổng Dịch vụ công quốc gia hoạt động ngày càng thực chất, liên tục, hiệu quả và an toàn; để Hệ thống TTBC Chính phủ được hoàn thiện, kết nối với Hệ thống TTBC của các bộ, cơ quan, địa phương hình thành nên Hệ thống TTBC quốc gia.

Sau Hội nghị này, Văn phòng Chính phủ sẽ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để cùng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Gia Huy