(Chinhphu.vn) - Dự án 30 triệu USD về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) triển khai tại 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận nhằm trao quyền cho các nông hộ quy mô nhỏ, dễ bị tổn thương.

Nông hộ quy mô nhỏ, dễ bị tổn thương do BĐKH sẽ được hỗ trợ

Ngày 15/10, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận phối hợp tổ chức Lễ khởi động dự án 30 triệu USD về thích ứng với BĐKH do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ, nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ đối với an ninh nguồn nước do BĐKH. Trong giai đoạn từ năm 2021-2026, hơn 500.000 người, trong đó trên 50% là phụ nữ, sẽ được hưởng lợi từ dự án này.     

Dự án được thiết kế nhằm trao quyền cho các nông hộ quy mô nhỏ, dễ bị tổn thương ở các tỉnh dự án - đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, giúp quản lý các rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng đối với sản xuất nông nghiệp thông qua việc bảo đảm tiếp cận đầy đủ nguồn nước, áp dụng các thực hành tốt về nông nghiệp thích ứng với BĐKH, tăng cường tiếp cận thông tin về khí hậu nông nghiệp, tiếp cận tín dụng và thị trường.

Để giải quyết vấn đề thiếu nước, dự án sẽ hỗ trợ các nông hộ nhỏ, những người không có điều kiện để đầu tư cho các yếu tố đầu vào, công nghệ hoặc cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường khả năng chống chịu để giúp họ ứng phó hiệu quả với hạn hán, trực tiếp giải quyết nhu cầu đầu tư kết nối tới mặt ruộng từ hệ thống kênh mương được Chính phủ đầu tư với nguồn kinh phí từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đồng thời, nông dân canh tác sử dụng nước mưa cũng sẽ được hưởng lợi từ việc nâng cấp và xây dựng mới 1.159 ao có thiết kế thích ứng với khí hậu.

Nông dân sẽ được đào tạo, tập huấn cách quản lý rủi ro khí hậu đối với hệ sinh thái nông nghiệp bằng cách áp dụng các thực hành quản lý, quy hoạch đất và cây trồng thích ứng với khí hậu, tăng cường các khoản đầu tư vào an ninh nguồn nước. Họ cũng sẽ được cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ tài chính để áp dụng các thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH để tăng sản lượng.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ người nông dân giải quyết các vấn đề và tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất, tiếp cận tín dụng, đàm phán hợp đồng và tiếp cận suôn sẻ các thị trường hiện có, thông qua thúc đẩy hợp tác chuỗi giá trị, gồm tất cả các bên liên quan, trong đó có nhà sản xuất, đơn vị cung cấp đầu vào, đơn vị cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, người mua và các đối tượng khác.

“Thiết kế Dự án đã phản ánh nỗ lực chung và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương, các nhóm dân tộc thiểu số, nông dân nghèo, nhằm tăng cường khả năng chống chịu với các tác động ngày càng nghiêm trọng của BĐKH trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến khó lường. Dự án cũng sẽ cân nhắc các giải pháp dự phòng để ứng phó với COVID-19 và triển khai hiệu quả các hoạt động đã đề xuất”, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết.

Thu Cúc