(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Long An vừa có Công văn số 8394/UBND-VHXH về việc tăng cường một số biện pháp nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Người dân được hỗ trợ cung cấp hàng thiết yếu và thông tin số điện thoại hỗ trợ của các cửa hàng cung cấp hàng thiết yếu - Ảnh: Báo Long An
Theo đó, nhằm bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước ngày 01/9/2021 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, kể từ 0h ngày 23/8 đến hết ngày 30/8, triển khai thực hiện thêm một số biện pháp phòng, chống dịch như:

Thiết lập các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người; gia đình cách ly với gia đình; xóm, ấp, khu phố cách ly với xóm, ấp, khu phố; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố cách ly với huyện, thị xã, thành phố; kiên quyết không để người dân rời khỏi nơi cư trú theo đúng phương châm “ai ở đâu ở đó”.

Các trạm, chốt kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông trên đường theo nguyên tắc trên; trường hợp đặc biệt thì phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Long An triển khai phương thức làm việc tại nhà đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Riêng thủ trưởng cơ quan, đơn vị; lực lượng tham gia phòng, chống dịch và lực lượng giải quyết các công việc khẩn cấp thì bố trí làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị theo phương châm 3 tại chỗ (tối đa không quá 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị).

Giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Long An triển khai phân công; bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị; bố trí phương tiện bảo đảm phục vụ số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị khi đi công tác ngoài cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Đối với một số ngành đặc thù (như công an, quân sự, y tế,…), giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định, bảo đảm nguyên tắc lực lượng được phân công làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo phương châm “3 tại chỗ” và bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho lực lượng này.

Đối với các địa phương thuộc vùng đỏ (Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và TP. Tân An), Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm xác định chính xác các địa bàn cấp xã thuộc vùng đỏ để triển khai thiết lập phong tỏa triệt để.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tất cả người dân, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Từ ngày 23/8, người dân Thủ Thừa không ra đường với lý do mua hàng thiết yếu

Trước đó, ngày 21/8, UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, từ 00 giờ ngày 23/8 đến khi có thông báo mới, huyện Thủ Thừa ngừng phát phiếu mua hàng thiết yếu cho người dân, không để người dân ra đường với lý do mua hàng thiết yếu. Người dân chỉ được ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết.

UBND huyện Thủ Thừa chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm, nhất quán các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, bảo đảm đúng tinh thần ”ai ở đâu ở đó” và tuyệt đối tránh tình trạng hình thức “chặt ngoài, lỏng trong”.

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn và thông tin số điện thoại hỗ trợ của các cửa hàng cung cấp hàng thiết yếu cho các xã, thị trấn để thông báo cho nhân dân.

Từ 0h ngày 22/8, UBND TP. Tân An, tỉnh Long An cũng chỉ đạo ngừng phát phiếu mua hàng thiết yếu cho người dân; không để người dân ra đường với lý do mua hàng thiết yếu.

Tính đến 18h30' ngày 22/8, Long An ghi nhận 18.527 ca mắc COVID-19; trong 24 giờ qua, có 403 ca mắc mới.

BT