(Chinhphu.vn) - Công tác hiến máu tình nguyện luôn được lãnh đạo Công an các cấp quan tâm và lực lượng Công an đã vượt chỉ tiêu (310%) Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao cho Bộ Công an.
Bộ Công an tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Ngày 18/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết và tôn vinh khen thưởng công tác hiến máu tình nguyện năm 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Công tác hiến máu tình nguyện luôn được lãnh đạo Công an các cấp quan tâm. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động hiến máu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục được kiện toàn; nhiều đơn vị, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện, phân công trách nhiệm cho cán bộ theo dõi, tổ chức công tác hiến máu tình nguyện.

Năm 2020, cán bộ, chiến sĩ Công an đã hiến gần 56.000 đơn vị máu. Nhiều đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra và lực lượng Công an đã vượt chỉ tiêu (310%) Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao cho Bộ Công an. Đây là sự đóng góp rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Công an đối với phong trào hiến máu tình nguyện và Y tế CAND.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ đồng đội, đồng bào khi mắc bệnh, tai nạn… Xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bảo quản và sử dụng chặt chẽ, luân chuyển giữa các đơn vị y tế để sử dụng triệt để, hiệu quả, tiết kiệm. Nâng cấp các cơ sở huyết học truyền máu trong CAND để xét nghiệm nhanh, chính xác, điều trị tích cực, hiệu quả. Đồng thời có kế hoạch sử dụng máu hiệu quả.

Nhật Nam