(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Y tế phối hợp chia sẻ dữ liệu vi phạm pháp luật giao thông đường bộ với phần mềm dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe (GPLX) tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Công an phối hợp triển khai kết nối trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp API (các phương thức, giao thức kết nối) kết nối với cơ sở dữ liệu của ngành Công an để tra cứu, xác nhận vi phạm pháp luật giao thông đường bộ của người lái xe với hệ thống dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời cử đầu mối phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) thống nhất bộ chỉ tiêu thông tin, phương thức trao đổi dữ liệu và kế hoạch thực hiện chi tiết, đảm bảo hoàn thành trước 15/6/2020.

Đối với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải đề nghị phối hợp triển khai kết nối trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp API kết nối với cơ sở dữ liệu của ngành y tế để tra cứu, xác nhận sức khỏe người lái xe của các cơ sở y tế tại Hà Nội và Hà Nam với hệ thống dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong giai đoạn thí điểm (thời gian kết nối kỹ thuật dự kiến trong tháng 6/2020) và các cơ sở y tế còn lại trong toàn quốc trong gian đoạn tiếp theo. Đồng thời, cử đầu mối phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thống nhất bộ chỉ tiêu thông tin, phương thức trao đổi dữ liệu và kế hoạch chi tiết thực hiện. Đảm bảo hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu của các cơ sở y tế, bệnh viện tại Hà Nội và Hà Nam trước ngày 15/6/2020 để thực hiện thí điểm và các cơ sở y tế còn lại trên toàn quốc trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để thực hiện thành công đổi GPLX cấp độ 4, nghĩa là người dân hoàn toàn có thể đổi GPLX qua môi trường mạng cần có sự liên thông kết nối với dữ liệu xử lý vi phạm giao thông của Bộ Công an và dữ liệu khám sức khỏe lái xe của Bộ Y tế.

GT