(Chinhphu.vn) – Ngành giáo dục kêu gọi toàn hệ thống nâng cao nhận thức, tự giác và trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Toàn cảnh Lễ phát động ra quân phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Ảnh: VGP/Nhật Nam.

Ngày 16/8, tại Hải Phòng, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ phát động ra quân phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong toàn ngành giáo dục. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội. 

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nói chung trong đó có thanh niên, học sinh, sinh viên có diễn biến phức tạp, người phạm tội ngày càng trẻ hóa, hành vi phạm tội tinh vi, khó phát hiện. 

Để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, ý thức, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các Sở GD&ĐT, các nhà trường tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách, quy định về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên. 

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định, nội quy của nhà trường trong các hoạt động dịp đầu năm học. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên cán bộ, giáo viên trong việc lồng ghép, tích hợp công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục của nhà trường bảo đảm phù hợp, hiệu quả. 

Đẩy mạnh phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan; giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; điều tra, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trường học.

Đồng thời, các cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ quản lý, nhà trường cần rà soát, điều chỉnh sửa đổi các nội quy, quy định của địa phương, nhà trường phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhằm bảo đảm các quy định được thực hiện đầy đủ và hạn chế tối đa lỗ hổng trong quản lý.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ra lời kêu gọi các cán bộ quản lý giáo dục, các nhà giáo, nhân viên và các em học sinh, sinh viên hãy nâng cao nhận thức, tự giác và trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, đồng thời cũng là tuyên truyên viên tốt nhất tới gia đình, cộng đồng dân cư.

Các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức ký cam kết giữa đại điện sinh viên-nhà trường-cơ quan công an với mục tiêu không vi phạm pháp luật và tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Cũng trong ngày 16/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội  với các nội dung: công tác phối hợp giữa các lực lượng trong xã hội nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn trường học; công tác chỉ đạo, vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại nhà trường...

Nhật Nam