(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm phát huy tối đa vai trò của đội ngũ nghệ sĩ trong sáng tác, tuyên truyền, cổ động tạo tâm lý tích cực, giải tỏa tinh thần, cổ vũ tình nhân ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, cộng đồng và toàn xã hội trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19, 

Tranh cổ động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Theo đó, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các nội dung tập trung tuyên truyền bao gồm: Chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về phòng, chống COVID-19; các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; đề cao giá trị tinh thần đoàn kết của cộng đồng, tập thể, cá nhân và các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia phòng, chống dịch, góp phần giúp người dân có tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng phim phóng sự tuyên truyền với chủ đề "Lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19" nhằm nêu gương những người tốt, việc tốt, hành động đẹp, những câu chuyện giàu tính nhân văn, sự sẻ chia, sự tử tế đã được thể hiện đúng lúc, đúng thời điểm trong giai đoạn đất nước đang gặp khó khăn vì dịch bệnh; phê phán những hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, đi ngược lại với lợi ích cộng đồng; cổ vũ, động viên người dân tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần “Mỗi người dân là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”.

Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, hướng dẫn các bài tập thể thao đơn giản gửi địa phương để tuyên truyền nhân dân thực hiện; ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến rộng rãi để nhân dân chủ động lựa chọn luyện tập nâng cao sức khỏe.

Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo và phối hợp với các nhà hát trực thuộc Bộ thành lập nhóm nghệ sĩ có uy tín trong các đơn vị nghệ thuật để tổ chức xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu nhằm tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước; những kết quả đạt được và định hướng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Các cơ quan truyền thông thuộc Bộ VHTT&DL bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong công tác truyền thông, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân của Đảng và Nhà nước; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; mở diễn đàn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phản ánh, lan tỏa những tấm gương tốt, hình ảnh đẹp trong cộng đồng, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống COVID-19.

Minh Đức