(Chinhphu.vn) - Năm 2017, Thừa Thiên-Huế tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; tập trung khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển...
Thừa Thiên-Huế tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường
9/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc sáng 8/12, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế-xã hội chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Năm 2016, 9/13 chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước đạt gần 5.900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.020 USD/năm.

Tăng trưởng kinh tế mặc dù không đạt mục tiêu kỳ vọng, song ước đạt 7,11% là mức tăng khá so với các tỉnh trong khu vực miền Trung.

Các lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, xã hội đồng thuận, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và so với mức phấn đấu kế hoạch, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng âm. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng bị sự cố môi trường biển và miền núi còn khó khăn…

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch còn nhiều hạn chế. Mặc dù trong năm, tỉnh tổ chức Lễ hội Festival Huế nhưng dịch vụ lưu trú tăng trưởng thấp, một phần do các hoạt động liên quan đến kinh doanh dịch vụ du lịch biển bị thu hẹp. Công tác quảng bá, lữ hành còn yếu; chưa có nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách.

Năm 2017 - năm doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính

Mục tiêu năm 2017 của Thừa Thiên-Huế là tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhằm huy động cao nhất các nguồn lực xã hội. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; tập trung khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

“Tình hình đó đòi hỏi toàn quân và dân trong tỉnh phải đoàn kết một lòng, đổi mới tư duy phát triển, khắc phục những tồn tại, hạn chế và có các giải pháp căn cơ, đồng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, tạo thế, tạo lực phát triển cho giai đoạn 5 năm 2016-2020”, ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

UBND tỉnh cũng đã đề ra 13 chỉ tiêu và 3 chương trình kinh tế trọng điểm và các dự án trọng điểm để HĐND tỉnh thảo luận, thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

(theo báo Thừa Thiên-Huế)