(Chinhphu.vn) –Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định để thúc đẩy các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn phát triển.

 

Ảnh minh họa

Trước đó, báo điện tử Bnews ngày 3/4/2020 có phản ánh: Theo các chuyên gia, cần có cơ chế để thu hút và thúc đẩy hơn nữa đầu tư điện rác; giá mua điện đối với phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp và đối khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải đảm bảo cho doanh nghiệp có lãi nhưng giá mua điện với khí hóa phát điện, đốt phát điện, lên men tạo khí biogas phát điện v.v... chưa được quy định rõ ràng.

Về thông tin báo điện tử Bnews phản ánh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định để thúc đẩy các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn phát triển.

Minh Hiển