(Chinhphu.vn) - Đến nay, 97% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. 96% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Sáng 3/7, tại Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, đã chủ trì buổi làm việc với Bộ LĐTB&XH.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, Ban Bí thư đã có Quyết định số 84-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Ban Bí thư yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ LĐTB&XH, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư ngày 14/12/2006 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào ''Đền ơn đáp nghĩa''.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 22/5/2017 về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Đồng thời, tại các Nghị quyết số 30, 40, Chính phủ cũng đặt ra yêu cầu thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa''. Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ đã ban hành kế hoạch thực hiện kỷ niệm một cách trang trọng, tiết kiệm.

Báo cáo của Bộ LĐTB&XH về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 07 cho thấy: Công tác chăm sóc người có công ngày càng đi vào nề nếp. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tiếp tục được bổ sung hoàn thiện. Việc rà soát thực hiện ưu đãi người có công được tiến hành thường xuyên nhằm bảo đảm chính xác, công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng.

Công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt được một số kết quả nhất định. Các phong trào ''Đền ơn đáp nghĩa'', ''Uống nước nhớ nguồn'', "Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng'' được phát triển sâu rộng ở tất cả các địa phương nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng.

Đến nay 97% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. 96% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

Dự thảo Đề án bao gồm các nội dung chính: Các quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng; đánh giá tình hình xây dựng và thi hành chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng trước khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 07; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 07 tới thời điểm này; đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Chỉ thị số 07; nhiệm vụ và giải pháp đối với công tác người có công thời gian tới...

Góp ý hoàn thiện Đề án, các đại biểu cho rằng, việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07, từ đó ban hành chỉ thị mới là cần thiết. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác ''Đền ơn đáp nghĩa'', Bộ LĐTB&XH tiếp tục bổ sung các đối tượng người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; xây dựng các chính sách cụ thể đối với thế hệ thứ 2, thứ 3 bị ảnh hưởng của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học; quan tâm đến 1,5% gia đình có công có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, phấn đấu đạt 100% các đối tượng có mức sống tối thiểu...

Phấn đấu tới năm 2020, 100% người có công có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống tối thiểu của người dân nơi cư trú. Ảnh minh họa

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá: Bộ LĐTB&XH đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng tờ trình, dự thảo Đề án, trong đó có chia nhiều giai đoạn rõ ràng, cụ thể để Ban Bí thư có thể nhìn nhận lại toàn bộ quá trình thực hiện Chỉ thị số 07.

Đồng thời đề nghị Bộ cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản, trong đó cần bổ sung, phân tích rõ thêm về kết quả các chính sách đối với từng lĩnh vực: Trợ cấp người có công, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, nhà ở, tuyển sinh, dạy nghề, giáo dục đào tạo cho con, em gia đình người có công...

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Bộ LĐTB&XH cần có sự so sánh giữa việc thực hiện các Pháp lệnh 1994 và 2012 để thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chính sách chăm sóc người có công, trong đó trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ LĐTB&XH.

Đối với kết quả đã làm được, Bộ cần đánh giá cụ thể, sâu sắc hơn; nghiên cứu giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Quan trọng nhất là hướng đến các mục tiêu cụ thể liên quan đến đời sống người có công.

Phấn đấu tới năm 2020 giải quyết được các hồ sơ còn tồn đọng; 100% người có công có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống tối thiểu của người dân nơi cư trú; quyết tâm giải quyết việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin...

(theo TTXVN)