(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đã có công điện yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Ban Quản lý dự án, các Sở Giao thông vận tải, các Nhà đầu tư BOT trên Quốc lộ 1 thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo hành, bảo trì đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt tại các Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, trong thời gian vừa qua khu vực miền Trung, đặc biệt các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa xảy ra mưa lớn, kéo dài, tại một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 có hiện tượng ngập lụt, phát sinh hư hỏng mặt đường (qua tỉnh Phú Yên, Bình Định,…). Tuy nhiên, một số Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư không tổ chức, chỉ đạo khắc phục kịp thời gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Để khắc phục ngay tình trạng trên, đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt trong mọi tình huống, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư chỉ đạo Nhà thầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời trách nhiệm bảo hành, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các phát sinh hư hỏng trong quá trình khai thác đối với khu vực có thời tiết bất lợi, khẩn trương thực hiện dặm vá ổ gà, bảo đảm giao thông bước 1 (theo Điều 20, Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải), khi điều kiện thuận lợi sửa chữa khắc phục triệt để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông. Quá trình sửa chữa các hư hỏng phát sinh phải bố trí đầy đủ các hệ thống báo hiệu giao thông, hướng dẫn điều khiển giao thông thông suốt và an toàn.

Đối với công tác sửa chữa khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo giao thông bước 1, yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư phối hợp với địa phương và đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ, trực tiếp ký Hợp đồng với đơn vị sửa chữa đường bộ tại địa phương để kịp thời khắc phục, kinh phí sửa chữa lấy từ nguồn kinh phí bảo hành công trình.

Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư tổng hợp kịp thời danh sách những Nhà thầu vi phạm Hợp đồng, chậm trễ chây ì,… không hoàn thành trách nhiệm bảo hành công trình, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xử lý theo quy định (đặc biệt đánh giá theo Luật đấu thầu về lịch sử không hoàn thành hợp đồng đối với dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý khi tham gia dự án tiếp theo).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương chỉ đạo các Cục quản lý đường bộ tổ chức kiểm tra, rà soát khắc phục kịp thời trong công tác duy tu, bảo trì, khơi thông cống, rãnh, cửa xả, hố ga thoát nước, lề đường…. trước ngày 25/12/2018. Đối với các dự án đang triển khai, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư kiểm tra, kịp thời xử lý trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo giao thông bước 1 của các Nhà thầu thi công theo nghĩa vụ bảo hành công trình.

Về việc quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, phạm vi thuộc hàng lang an toàn đường bộ nhiều đoạn tuyến đã bị san lấp, nhiều vị trí cao hơn mặt đường hiện hữu, nhiều vị trí vỉa hè người dân tạo lối đi, cản trở dòng chảy, gây đọng nước mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương, quản lý chặt chẽ hành lang an toàn đường bộ, xử lý kịp thời các tồn tại nêu trên.

GT