(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành có liên quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch COVID -19.
Ảnh minh họa
Theo Bộ Tài chính, tình hình thực tế những ngày qua cho thấy, hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng khẩu trang y tế đang diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng (bao gồm cả cơ quan thuộc trung ương quản lý và cơ quan thuộc địa phương quản lý) đã có nhiều quyết định tịch thu tang vật theo quy định của pháp luật, với số lượng lớn.
Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 và để kịp thời giải quyết, đáp ứng nhu cầu cấp bách về khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo xử lý tang vật là khẩu trang y tế đã có quyết định tịch thu của cơ quan thuộc trung ương quản lý.
Cụ thể, các bộ: Quốc phòng, Công an và Công Thương có văn bản đề nghị chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế, do cơ quan thuộc trung ương quản lý ra quyết định tịch thu - thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương.
Đồng thời, các bộ chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ đặt tại địa phương (là cơ quan của người ra quyết định tịch thu tang vật) thực hiện: báo cáo bộ chủ quản và UBND cấp tỉnh (nơi tịch thu tang vật) về số lượng khẩu trang đã tịch thu ngay sau khi ban hành quyết định tịch thu tang vật là khẩu trang y tế. Ngoài ra, các lực lượng này cần phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương lập phương án xử lý và thực hiện xử lý theo phương án đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt; báo cáo kết quả xử lý đã thực hiện về bộ chủ quản theo quy định.
Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND cấp tỉnh giao sở y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá chất lượng, mức độ bảo đảm an toàn đối với khẩu trang y tế đã tịch thu để sử dụng phòng chống dịch COVID-19.
UBND cấp tỉnh giao sở tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan lập phương án xử lý tang vật là khẩu trang đã tịch thu, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt. Phương án phê duyệt cần tách biệt rõ:
Đối với khẩu trang bảo đảm sử dụng an toàn để sử dụng phòng chống dịch COVID-19 thì giao cho cơ quan chuyên ngành y tế (bao gồm cả cơ quan y tế thuộc trung ương quản lý đặt tại địa bàn địa phương) tiếp nhận để sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đối với khẩu trang không đủ điều kiện sử dụng an toàn để sử dụng phòng, chống dịch COVID-19, giao cho cơ quan của người ra quyết định tịch thu tang vật thực hiện xử lý theo một trong các hình thức còn lại quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ.
NA