(Chinhphu.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc cập nhật thông tin ngay khi lao động trở về nước trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp cần nghiêm túc cập nhật tình hình lao động trở về nước trên hệ thống cơ sở dữ liệu

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện nay tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra  đang có nhiều diễn biến mới phức tạp, để có số liệu báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID 19, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc cập nhật thông tin ngay khi lao động trở về nước trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa chỉ: csdl.dolab.gov.vn.

Cụ thể, đối với lao động đi làm việc tại Nhật Bản về nước, thực hiện báo cáo tại mục: Hopdong/nhapthongtinvenuoc.

Đối với lao động đi làm việc tại các thị trường khác về nước: Trường hợp lao động xuất cảnh trước năm 2019 về nước: thực hiện báo cáo tại mục: baocao/Phuluc11. Lao động xuất cảnh từ 1/1/2019 đến nay về nước, thực hiện báo cáo tại mục: Hopdong/nhapthongtinvenuoc.

Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ xử phạt theo quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện báo cáo lao động về nước.

Trước đó, để quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài hiệu quả, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH về việc về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động” lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tiến hành nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo đó có 2 cách để thực hiện đăng ký hợp đồng cung ứng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau:

Cách 1: Các doanh nghiệp đăng nhập bằng USB ký số trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đường dẫn “https://dichvucong.gov.vn/” (Có hướng dẫn chi tiết cách đăng nhập bằng USB ký số tại Cổng dịch vụ công quốc gia).

Cách 2: Các doanh nghiệp đăng nhập hệ thống theo đường dẫn “http://dvc.molisa.gov.vn/” (Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ LĐ-TB&XH) hoặc đường dẫn “http://csdl.dolab.gov.vn/” (Phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) bằng tài khoản và mật khẩu hiện tại.

Thu Cúc