(Chinhphu.vn) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã gửi đến các cô giáo, thầy giáo và cán bộ, công chức ngành Giáo dục thông điệp về đổi mới giáo dục.

Trong thông điệp, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: Niềm vui ngày 20/11 năm nay của ngành GDĐT được nhân lên gấp bội, khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, mỗi nhà giáo, mỗi tập thể sư phạm và toàn ngành Giáo dục sẽ ý thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm của mình, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện một cách chủ động và sáng tạo Nghị quyết của Đảng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Thông điệp cũng chỉ rõ, trong những năm qua, nhiều thế hệ các nhà giáo, cán bộ, công chức ngành Giáo dục đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp 20/11, Bộ trưởng Bộ GDĐT gửi tới các toàn thể cán bộ ngành Giáo dục lời cảm ơn chân thành nhất về những đóng góp bền bỉ, to lớn của các cô giáo, thầy giáo và cán bộ, công chức cho sự nghiệp trồng người.

Nguyệt Hà