(Chinhphu.vn) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành cơ sở đầu tiên đào tạo đại học ngành chính trị học trong khối các trường đại học của cả nước.

Trao Quyết định thành lập cho lãnh đạo Khoa Khoa học Chính trị. Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 27/9, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức công bố quyết định thành lập Khoa Khoa học Chính trị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng việc triển khai đào tạo ngành chính trị học khẳng định thế mạnh của một trường đại học có bề dày truyền thống, phù hợp với xu thế phát triển của Ðại học Quốc gia Hà Nội là đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Đồng chí Đinh Thế Huynh: Ngành chính trị học cần góp phần nâng cao trình độ nhận thức chính trị và năng lực thực hành chính trị cho nhân dân. Ảnh: Chinhphu.vn

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, ngành chính trị học có nhiệm vụ góp phần nâng cao trình độ nhận thức chính trị và năng lực thực hành chính trị cho nhân dân, để nhân dân có thể hưởng dụng đầy đủ quyền, đồng thời hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Ngành còn có nhiệm vụ đào tạo nhân lực chính trị học có chất lượng cao để tham gia vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống chính trị – xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất hước và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, ngành chính trị học còn có trách nhiệm quan trọng và cũng rất khó khăn là bồi dưỡng nhân tài lãnh đạo, quản lý cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác.

Trên thế giới, chính trị học có một lịch sử khá lâu đời và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ở Việt Nam, chính trị học là ngành khoa học xã hội trực tiếp nghiên cứu và góp phần quan trọng trong việc luận giải khoa học các vấn đề về định hướng XHCN và con đường đi lên CNXH ở nước ta; về phát huy dân chủ XHCN; về đổi mới hệ thống chính trị; về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; về xây dựng Ðảng cầm quyền; về dự báo tình hình và phát triển xu thế phát triển của đất nước, khu vực và thế giới..., từ đó cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách.

Quyết tâm thành lập một đơn vị chuyên nghiên cứu và đào tạo về chính trị học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội đã được xác lập từ cuối những năm 1980. Được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, năm 1995, Bộ môn Khoa học Chính trị, đơn vị tiền thân của Khoa Khoa học Chính trị, được thành lập.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội chính thức đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành chính trị học từ năm 2005, bắt đầu đào tạo đại học từ năm 2008.

Khoa Khoa học Chính trị do GS. TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ nhiệm.

Xuân Tuyến