(Chinhphu.vn) - Mẹ vợ ông Huỳnh Ngọc Thuận (tanthuantu@...) sinh năm 1967, chưa có giấy khai sinh. Họ, tên trong hộ khẩu thường trú của mẹ vợ ông Thuận là Nguyễn Thị Út, nhưng trong Giấy đăng ký kết hôn là Trần Thị Út, sinh năm 1965, ngoài ra Giấy khai sinh của các con đều ghi tên mẹ là Trần Thị Út.

Ông Thuận muốn được biết có thể điều chỉnh họ và năm sinh trong sổ hộ khẩu của mẹ vợ ông không và thủ tục như thế nào?

Luật sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp câu hỏi của ông Thuận như sau:

Nếu sự việc đúng như ông Huỳnh Ngọc Thuận trình bày, mẹ vợ ông Thuận từ khi sinh chưa đăng ký khai sinh, nhưng đã đăng ký nhân khẩu thường trú, được cấp sổ hộ khẩu ghi họ, tên là Nguyễn Thị Út, sinh năm 1967, thì các giấy tờ hộ tịch khác lập sau đó như: Giấy đăng ký kết hôn; Giấy khai sinh của các con, trong đó ghi họ tên, ngày tháng năm sinh người vợ, người mẹ phải đúng với họ tên, ngày tháng năm sinh của người đó đã đăng ký trong sổ hộ khẩu.

Trường hợp các giấy tờ đó đã kê khai không đúng phải cải chính, điều chỉnh lại cho đúng với họ tên, ngày tháng năm sinh đã được xác lập ở giấy tờ đầu tiên là sổ hộ khẩu. 

Thủ tục cải chính hộ tịch

Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu thì thẩm quyền cải chính hộ tịch (bao gồm cải chính nội dung đã đăng ký khai sinh không đúng) thuộc UBND cấp xã, đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên thuộc UBND cấp huyện.

Thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 38 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, đã được sửa đổi theo khoản 10, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP như sau:

Người yêu cầu cải chính hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần cải chính và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính hộ tịch.

Việc cải chính hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Người yêu cầu cải chính hộ tịch có thể trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính. Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. Riêng đối với việc cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; hoặc việc cải chính hộ tịch cho người nước ngoài trước đây đã đăng ký khai sinh trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, thì phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp, nơi có thẩm quyền giải quyết các việc hộ tịch nêu trên.

Trường hợp mẹ vợ ông Huỳnh Ngọc Thuận chưa đăng ký khai sinh, do vậy họ tên, năm sinh của bà trong sổ hộ khẩu được dùng làm căn cứ để cải chính họ tên, năm sinh người mẹ trong Giấy Khai sinh của các con.

Điều chỉnh nội dung các giấy tờ hộ tịch khác

Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi theo khoản 11 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP quy định như sau:

Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (trong đó có giấy đăng ký kết hôn), không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì UBND cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.

Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì UBND cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do UBND cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu lại tại UBND cấp huyện, thì UBND cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

Người có yêu cầu điều chỉnh hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy khai sinh; trường hợp nội dung điều chỉnh không liên quan đến Giấy khai sinh, thì phải xuất trình các giấy tờ khác làm căn cứ cho việc điều chỉnh.

Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.

Trường hợp mẹ vợ ông Huỳnh Ngọc Thuận chưa đăng ký khai sinh, do vậy họ tên, năm sinh của bà trong sổ hộ khẩu được dùng làm căn cứ để điều chỉnh họ tên, năm sinh người vợ trong Đăng ký kết hôn của vợ chồng.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.