(Chinhphu.vn) – Việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong đầu tư, xây dựng đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn của tỉnh Sơn La đã góp phần tạo động lực mới để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng và cải thiện đời sống của người dân.


Nỗ lực đưa điện lưới về vùng sâu, vùng xa.

100% số xã có điện lưới quốc gia

Những năm qua, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA và đóng góp của nhân dân, nhiều dự án xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia đã được tỉnh Sơn La đầu tư, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế-xã hội vùng nông thôn và những vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Sau hơn 3 năm triển khai thi công Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc Sơn La, bằng sự quyết tâm và trách nhiệm của ngành điện với cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Dự án đã hoàn thành cung cấp điện lưới quốc gia cho 79 xã, 326 bản, với tổng số 22.678 hộ dân.

Theo Công ty Điện lực tỉnh Sơn La (PC Sơn La) tính đến hết tháng 11/2015, toàn tỉnh Sơn La có 100% số xã, 86,4% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống lưới điện cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ điều kiện vận hành với tổng số 439,5 km đường dây 110 kV, 6 trạm biến áp 110 kV, 1.910 trạm biến áp phân phối, 3.772 km đường dây 35 kV, 3.786 km đường dây hạ thế.

Tuy nhiên, theo thống kê của PC Sơn La, toàn tỉnh hiện vẫn còn 313 bản với tổng số gần 36.400 hộ chưa có điện lưới quốc gia. Đến nay, mới chỉ có thành phố Sơn La đạt tỉ lệ 100% số hộ có điện, thấp nhất là huyện Sông Mã (71,2%) và Sốp Cộp (75,6%).

Tập trung nguồn vốn, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống lưới điện

Được biết từ năm 2010 sau khi tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn và một số công trình điện đầu tư từ những nguồn vốn khác, PC Sơn La đã tích cực cải tạo, nâng cấp, nhưng do hệ thống lưới điện cũ, xuống cấp ảnh hưởng đến công tác vận hành, phân phối điện.

Mục tiêu mà công ty đang nỗ lực tập trung thực hiện là “Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 98% số bản, 97,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, từ nay đến năm 2020 tỉnh Sơn La cần phải đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện và cấp điện cho khoảng 28.600 hộ”, ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc PC Sơn La nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu này, PC Sơn La đã bám sát định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, tích cực tham mưu cho tỉnh và ngành điện ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển hệ thống điện lưới quốc gia cho những khu vực chưa có điện trong toàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và các huyện rà soát hệ thống lưới điện, các bản và số hộ chưa có điện trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí nguồn vốn đầu tư hệ thống lưới điện cho các bản chưa có điện của 4 huyện vùng lòng hồ thủy điện Sơn La (Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên); xây dựng lưới điện hạ thế cho các bản hiện nay đã có đường dây cao thế đi qua nhưng chưa có điện và cải tạo hệ thống lưới điện bị xuống cấp.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sơn La sẽ triển khai Dự án cấp điện nông thôn theo Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, quy mô cấp điện cho gần 16.000 hộ, tổng mức đầu tư 842 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Hiện nay, Công ty Điện lực Sơn La đang tiếp tục triển khai Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ chưa có điện của tỉnh, với tổng vốn đầu tư 153 tỉ đồng, quy mô xây dựng 54,3 km đường dây 35 kV, 163 km đường dây 0,4 kV, 19 trạm biến áp, cấp điện cho 5.320 hộ thuộc 72 bản của huyện Mai Sơn và Sông Mã.

Trước mắt, để bảo đảm cho hơn 2.000 hộ sẽ có điện trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công ty đã phối hợp với các huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân  tham gia giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công dự án đúng tiến độ và hoàn thành Dự án vào tháng 6/2016.

Trong tháng 1/2016 sẽ khởi công dự án cấp điện lưới cho 2.800 hộ nông thôn thuộc hai huyện Sông Mã và Thuận Châu bằng nguồn vốn đầu tư của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc PC Sơn La cho biết: Cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về sử dụng điện an toàn, tổ chức các chương trình tiết kiệm điện, hỗ trợ hộ nghèo thay bóng điện sợi đốt bằng bóng tiết kiệm điện, giúp đỡ xã vùng 3 và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Toàn Thắng