(Chinhphu.vn) – Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã bảo đảm cung ứng điện cho 21 tỉnh, thành miền Nam với sản lượng điện thương phẩm đạt 66,6 tỷ kWh, tăng 10,51% so với năm 2017. Đây là mức sản lượng cao thứ 2 trong các tổng công ty phân phối (chỉ sau Tổng công ty Điện lực miền Bắc).

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị xuất sắc trong năm 2018. Ảnh: VGP

Tổng công ty cũng đã hoàn thành tốt chỉ tiêu về tổn thất điện năng (4,39%, tốt hơn 0,11% so với kế hoạch EVN giao). Về độ tin cậy cung cấp điện, trong giai đoạn 2015-2018, chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hàng trong năm) của EVN SPC đều giảm khoảng 30-40%/năm. Kết quả thực hiện SAIDI năm 2018 của đơn vị này là 598,2 phút, giảm 32% so với năm trước. 

Sang năm 2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành yêu cầu Tổng công ty triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

“Tổng công ty cũng cần chủ động làm việc với các địa phương trên địa bàn quản lý, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp cụ thể tiết kiệm điện, xây dựng các kịch bản điều hòa phụ tải để triển khai trong những trường hợp cần thiết”, ông Dương Quang Thành nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu EVN SPC hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, độ hài lòng khách hàng trước 1 năm trong kế hoạch 5 năm 2016-2020, đồng thời lựa chọn nhóm các công ty điện lực để giao các chỉ tiêu tương đương Top 4 ASEAN trong năm 2019.

Ngoài ra, năm 2019, lãnh đạo EVN cũng yêu cầu Tổng công ty thực hiện lắp đặt điện mặt trời áp mái đạt tối thiểu 13 MWp tại trụ sở của các đơn vị thành viên; vận động khách hàng lắp đặt 95 MWp, để góp phần giảm công suất đỉnh trong các giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng giám đốc EVN SPC cho biết năm 2018 là năm Tổng công ty đã có nhiều huyển biến trong hoạt động.

Theo đó, điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đạt 8,16 điểm (tăng 0,11 điểm so với kế hoạch EVN giao). Tổng công ty đã chủ động thu xếp các nguồn vốn để đầu tư cấp điện cho hơn 4.500 hộ dân khu vực chưa có điện tại các tỉnh với tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố miền Nam đã có điện với tỷ lệ số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,48%.

Năm 2019, EVN SPC quyết tâm hoàn thành tốt chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” nhằm bảo đảm

cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Một số mục tiêu của EVNSPC trong năm 2019:

- Điện thương phẩm: 73,2 tỷ kWh, tăng 9,91 % so với năm 2018.

- Độ tin cậy cung cấp điện: SAIDI: 528 phút, SAIFI: 5,33 lần, MAIFI: 2,0 lần.

- Mức độ hài lòng khách hàng: Cao hơn 8,16 điểm

- Năng suất lao động:

+ Tính theo sản lượng điện thương phẩm: 3,58 triệu kWh/lao động;

+ Tính theo khách hàng: 397 khách hàng/lao động.

- Giá trị đầu tư xây dựng: 9.735 tỷ đồng; trong đó đầu tư thuần cho lưới điện là 8.785 tỷ đồng.


PV