(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hiệp hội đồng quốc tế khu vực Đông Nam Á (ICASEA) vừa ký kết biên bản ghi nhớ dự án hợp tác nghiên cứu đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện Việt Nam và sự tham gia của điện gió vào thị trường điện.

Lễ ký kết dự án. - Ảnh: VGP/Minh Huệ

Dự án hợp tác nghiên về điện gió, hệ thống điện và thị trường điện gồm các nội dung: Tổ chức dự án, lựa chọn tư vấn, quản lý tài chính và kế hoạch thực hiện dự án. 

Kế hoạch triển khai dự án sẽ bao gồm ba phần. Trong đó, phần số 2 về xây dựng khuyến nghị kỹ thuật về đấu nối điện gió là nội dung quan trọng nhất. 

Về lựa chọn tư vấn, EVN sẽ cung cấp tư vấn trong nước, ICASEA cung cấp tư vấn quốc tế.

Minh Huệ