(Chinhphu,vn) – Trong 10 tháng năm 2018 tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đạt 77,5% kế hoạch của cả năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng công ty Phát điện 1 ( EVNGENCO1) cho biết trong tháng 10/2018, sản lượng điện Tổng công ty sản xuất đạt 2.822 triệu kWh, đạt 108% kế hoạch tháng và tương đương 146% so với cùng kỳ năm 2017 Trong đó, thủy điện sản xuất được 692 triệu kWh, nhiệt điện sản xuất được 2.020 triệu kWh.

Tính chung 10 tháng năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất Tổng công ty ước đạt 26.656 triệu kWh đạt 77,5% kế hoạch năm và tương đương 112,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo EVNGENCO1, trong tháng 10/2018, lưu lượng nước về các hồ thủy điện thuộc Tổng công ty đạt thấp (ngoại trừ hồ Bản Vẽ). Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, các nhà máy thủy điện trực thuộc đã cơ bản đảm bảo được các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, và đã phát vượt sản lượng 1.108 triệu kWh so với kế hoạch. 

Tuy nhiên, trong tháng 10.2018, các tổ máy nhiệt điện chỉ được huy động với công suất thấp (trung bình khoảng 80% so với năng lực sản xuất). Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2018, độ khả dụng của các tổ máy nhiệt điện thấp hơn so với các chỉ tiêu kế hoạch, một số tổ máy phải ngừng dự phòng trong quý III khiến sản lượng điện sản xuất của khối nhiệt điện thấp hơn so với kế hoạch.

EVNGENCO1 cho biết hiện đang tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng được giao tháng 11.20018 là 2.609 triệu kWh, trong đó: thủy điện: 352 triệu kWh; nhiệt điện: 2.257 triệu kWh. Các nhà máy thủy điện được giao nhiệm vụ khai thác tối ưu các nguồn nước, thực hiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, các yêu cầu điều tiết lũ và cấp nước hạ du. Các tổ máy nhiệt điện khai thác tối ưu sản lượng theo yêu cầu của Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro xỉ tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Dự kiến Hệ thống xuất tro bay qua Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý I năm 2019. Đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất nhiệt điện hoàn thiện “Đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện” để trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định.

                                                                                                                                       Toàn Thắng