(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, giảm tổn thất điện năng là chỉ tiêu quan trọng trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.

EVNHANOI không ngừng xây dựng, nâng cấp hệ thống truyền tải điện, giảm tỷ lệ tổn thất
điện năng - Ảnh: VGP/Minh Huệ

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, với việc thực hiện đồng loạt các biện pháp trong quản lý kỹ thuật và kinh doanh, đến nay tỷ lệ tổn thất điện năng của lưới điện Hà Nội từ 8,84% năm 2007 giảm xuống còn 7,69% năm 2011 (thấp hơn 0,91% so với kế hoạch được giao). Mục tiêu tỷ lệ tổn thất điện trong năm 2012 của lưới điện Hà Nội là 7,5%.

Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình giảm tổn thất điện năng từ Tổng Công ty đến các Công ty Điện lực để giao kế hoạch chỉ tiêu tổn thất điện năng cho các đơn vị, EVNHANOI còn tăng cường các biện pháp kỹ thuật và kinh doanh trong việc thực hiện chỉ tiêu tổn thất lưới trung thế và trạm công cộng.

EVNHANOI đã củng cố và lắp đặt toàn bộ công tơ điện tử tại các đầu nguồn, xuất tuyến các trạm 110 kV và ranh giới giữa các Công ty Điện lực, thực hiện phương án áp dụng công nghệ đo xa đầu nguồn các trạm 110 kV, đồng thời khắc phục sự cố đo đếm, không để tồn đọng công tơ mất, chết, cháy trên lưới.

Cùng với việc nỗ lực tiết kiệm điện, đơn vị không ngừng xây dựng, nâng cấp hệ thống truyền tải điện. Trong 4 năm qua, Tổng Công ty đã đầu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện theo hướng hiện đại hoá với giá trị gần 4.800 tỷ đồng. EVNHANOI đã hoàn thành hầu hết các dự án quan trọng phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện. Riêng năm 2009, EVNHANOI đẩy mạnh đầu tư các công trình trọng điểm để đảm bảo cấp điện cho Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2010 – 2011, đặc biệt phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

EVNHANOI cũng đã triển khai áp dụng phương pháp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:9001-2008, đặc biệt đối với công tác quản lý kỹ thuật, như áp dụng thiết bị tự động đóng lại Recloser trên lưới điện để giảm suất sự cố thoáng qua trên đường dây nổi, công nghệ tự động hoá lưới điện trung thế DAS để có thể cách ly chính xác đoạn sự cố trên lưới điện, tự động cấp điện trở lại tại các đoạn lưới điện không có sự cố…

Ngoài việc tiết kiệm trong sản xuất, vận hành, EVNHANOI còn triển khai sâu rộng phong trào tiết kiệm điện trong mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, poster. Tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện tại 205 trường tiểu học nhằm nâng cao ý thức và tạo thói quen tiết kiệm điện trong học sinh; tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện tại 60 tổ dân phố và hơn 100 cuộc họp của các ngành các cấp, triển khai cuộc vận động "Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả"…

“Để việc tuyên truyền có hiệu quả, thì bản thân cán bộ, công nhân EVNHANOI cũng phải đi đầu trong việc tiết kiệm điện, như sử dụng tiết kiệm điện tại nơi làm việc, còn gia đình chuyển sang sử dụng toàn bộ thiết bị tiết kiệm điện”.

Minh Huệ