(Chinhphu.vn) - Bước vào năm mới Kỷ Hợi 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đặt ra mục tiêu cụ thể và những giải pháp quan trọng nhằm tạo ra bước đột phá mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hướng đến sự hài long của khách hàng sử dụng điện.

 

Năm 2018, EVNNPC thành công với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó phụ tải đạt sản lượng ngày max 241,90 triệu kWh, tăng 17,69% so với năm 2017; công suất Pmax đạt 11.320,9 MW tăng 14,47% so với 2017. Đây cũng là năm sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty đạt 64.271,85 tỷ kWh và tăng trưởng 12,09% so với năm 2017, đạt 100,58% kế hoạch EVN giao.

Một thành công khác của EVNNPC trong năm 2018 là công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN). Tổng công ty thực hiện đạt 5,10%, giảm 0,41% so với kế hoạch EVN giao (5,51%) và giảm 0,53% so với năm 2017. Đáng chú ý có 26/27 Công ty điện lực trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu TTĐN phấn đấu.

Năm 2018, công tác dịch vụ khách hàng của Tổng công ty tiếp tục gặt hái nhiều kết quả ấn tượng, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt.

Trung tâm chăm sóc khách hàng đã thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa ngành điện và khách hàng sử dụng điện. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2018 của Tổng công ty đạt 5,77 ngày/7 ngày, giảm 1,23 ngày so với quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cấp điện được các đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa tại các phòng giao dịch Điện lực, Công ty Điện lực, Trung tâm hành chính công, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo rút ngắn thời gian, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng.

Đến thời điểm này đã có 15/27 Công ty Điện lực cung cấp dịch vụ tại trung tâm hành chính công của tỉnh, huyện; 12 tỉnh chưa có Trung tâm hành chính công, Điện lực đã cung cấp dịch vụ qua Cổng thông tin của tỉnh.

Theo EVNNPC, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt kế hoạch đề ra. Tổng công ty đã thực hiện dịch vụ khách hàng trực tuyến, qua đó khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ online của ngành điện. Mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,01 điểm, tăng 0,15 điểm so với năm 2017.

Các Công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cao tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện qua Ngân hàng và tổ chức trung gian. Tính đến 31/12/2018, có 46,65% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian.

Công tác chăm sóc khách hàng (CSKH) qua trung tâm CSKH đã dần khẳng định và tạo niềm tin, cầu nối thực sự giữa ngành điện và khách hàng sử dụng điện. Cùng với đó, EVNNPC cũng đã triển khai có hiệu quả chương trình văn hóa doanh nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu một EVNNPC phát triển toàn diện, minh bạch vì niềm tin và lợi ích của khách hàng sử dụng điện.

Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn EVNNPC quản lý số huyện và số xã có điện đều đạt 100%, số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5%. Đến nay, hầu hết các thôn, bản biên giới đã được cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới – hải đảo. Đáng chú ý, tháng 9/2018 đảo Rều (đảo Khỉ) thuộc tỉnh Quảng Ninh là đảo cuối cùng có dân sinh sống trên địa bàn do EVNNPC quản lý đã được cấp điện.

Với những giải pháp đồng bộ trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, quản lý và vận hành lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện của EVNNPC trong năm 2018 đã không ngừng được cải thiện và nâng cao. Năm 2018 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI là 873,66 phút/kế hoạch giao 924 phút (giảm 482,34 phút so với năm 2017), MAIFI 0,7 lần/kế hoạch giao 2,12 lần (giảm 0,19 lần so với năm 2017), SAIFI 6,61 lần/kế hoạch giao 12,29 lần (giảm 7,85 lần so với năm 2017).

Góp phần trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Tổng công ty trong năm 2018 phải kể đến các đơn vị như Công ty Điện lực (PC) Hưng Yên, PC Vĩnh Phúc, PC Hà Nam, PC Thanh Hóa, PC Quảng Ninh, PC Nam Định, TTCSKH..., trong đó PC Hưng Yên là đơn vị dẫn đầu trong hoạt động SXKD năm 2018.

Tạo đà đột phá trong năm 2019

Trong buổi gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC Thiều Kim Quỳnh đã chỉ rõ: “Ngành Điện nói chung và EVNNPC nói riêng là một trong những ngành kinh doanh có nét đặc thù riêng biệt, đó là ngành kinh doanh kỹ thuật cao, lãi lỗ, an toàn hay không chính là công tác quản lý điều hành lưới điện thật tốt, việc áp dụng 5S vào đường dây và trạm cũng hết sức cần thiết các đơn vị phải nhìn nhận và xác định cho đúng nhiệm vụ, có như thế với hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD mà Tập đoàn và  Tổng công ty giao cho”.

Thực hiện chủ đề năm 2019 của Tập đoàn là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, EVNNPC đề ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể điện thương phẩm đạt 72,5 tỷ kWh, tăng trưởng 12,8% so với thực hiện năm 2018; vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Xác định phương châm khách hàng là trung tâm; đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng; tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu của Tổng công ty.

EVNNPC đang nỗ lực từ công tác kinh doanh dịch vụ đến công tác quản lý vận hành lưới điện nhằm hướng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Bước vào năm 2019, EVNNPC đang tập trung chỉ đạo toàn diện và quản lý điều hành một cách đồng bộ các hoạt động văn hóa doanh nghiệp với nhiệm vụ cụ thể: triển khai các nội dung của hành trình Văn hóa EVNNPC 2020 và chương trình truyền thông lan tỏa văn hóa EVNNPC; tăng cường công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ; phát triển văn hóa lãnh đạo và văn hóa học tập; tăng cường công tác văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh, an toàn...

Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức mà EVNNPC phải tập trung vượt qua trong năm 2019, "người đứng mũi chịu sào" của Tổng công ty chia sẻ: “Trọng trách nặng nề đang đặt ra đối với ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV với nhiệm vụ 2019 của EVN giao cho Tổng công ty ta là phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD…"

Nhằm hoàn thành mục tiêu và kế hoạch của năm 2019 ông Quỳnh cho biết:  EVNNPC sẽ phải hiện thực hóa bằng những cam kết, chiến lược, kế hoạch, hành động cụ thể với các mục tiêu đã đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2019, phấn đấu thực hiện mục tiêu dài hạn của Tổng công ty là trở thành một doanh nghiệp ngang tầm khu vực.

                                                                                                                             Toàn Thắng