(Chinhphu.vn) - Trong năm 2018, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã không ngừng được cải thiện.

EVNNPC cho biết trong năm 2018, hệ thống phòng giao dịch của Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho gần 330.000 khách hàng.

Chỉ số Tiếp cận điện năng của EVNNPC không ngừng được cải thiện. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2018 của Tổng công ty đạt 5,77 ngày/7 ngày, giảm 1,23 ngày so với quy định. Cùng với đó, việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cấp điện được các đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa tại các phòng giao dịch Điện lực, Công ty Điện lực, Trung tâm hành chính công, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm rút ngắn thời gian, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng.

Đến nay, đã có 15/27 Công ty Điện lực cung cấp dịch vụ tại trung tâm hành chính công của tỉnh, huyện; 12 tỉnh chưa có Trung tâm hành chính công, Điện lực đã cung cấp dịch vụ qua Cổng thông tin của tỉnh.

14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của EVNNPC đều đạt so với kế hoạch. Qua đó đã thực hiện dịch vụ trực tuyến để khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ online của ngành điện. Mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,01 điểm, tăng 0,15 điểm so với năm 2017.

                                                                                                                                       Toàn Thắng