(Chinhphu.vn) - Với việc thực hiện hiệu quả các dự án cung cấp điện và tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, đến nay đã có trên 99% số xã, phường và gần 98% số hộ dân nông thôn của cả nước có điện lưới Quốc gia.
Đường điện tại huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: VGP/Công Việt
Cụ thể, dự án Năng lượng Nông thôn 2 vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) 130 triệu USD đã hoàn thành trước thời điểm 30/6/2014 cấp điện tới 2.014 xã trên địa bàn 25 tỉnh.

Cùng với đó, dự án “Cải tạo, mở rộng lưới điện vùng sâu vùng xa” vay vốn ADB cũng đã hoàn thành 97% khối lượng, đóng điện cho gần 56.000 hộ dân chưa có điện tại 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Trà Vinh và Sóc Trăng. Dự kiến cuối quý IV năm nay sẽ đóng điện thêm cho trên  36.000 hộ dân.

Bên cạnh đó, dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn” vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) 120 triệu EURO và dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho các đồng bào dân tộc tỉnh Sơn La” sử dụng vốn ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư 577 tỷ đồng dự kiến cũng sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2014.

Thông qua việc đóng điện các dự án cung cấp điện cho khách hàng và tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, đến nay cả nước đã có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ. Đã kéo điện lưới quốc gia tới 5/12 huyện đảo là Vân Đồn, Cát Hải, Phú Quốc, Cô Tô và Lý Sơn.

Hiện nay, số xã, phường có điện lưới đạt tỷ lệ 99,51% (11.078/11.132 xã, phường). Số hộ dân trong cả nước được sử dụng điện lưới đạt tỷ lệ 98,44%, trong đó tỷ lệ hộ dân ở nông thông là 97,83%. EVN cho biết, hiện nay đã bán điện trực tiếp đến 85,27% số xã có điện trên cả nước.
Toàn Thắng