(Chinhphu.vn) - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa khởi công dự án TBA 500/220kV Mỹ Tho và các đường dây đấu nối.

Nằm trong Tổng sơ đồ Quy hoạch phát triển điện VII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TBA 500kV Mỹ Tho có tổng công suất 2x900 MVA.

Trong giai đoạn 1, việc thi công lắp 1 máy biến áp 900MVA (tổ hợp 3 tổ máy đơn pha 300MVA) và xây dựng hơn 4 km đường dây đấu nối 500kV và 220kV (đấu nối thông qua đường dây  500kV Nhà Bè-Ô Môn, đường dây 220kV Phú Lâm-Cai Lậy 1, 2 và đường dây 220kV Phú Mỹ-Cai Lậy) sẽ được thực hiện.

Dự án xây dựng nhằm tiếp nhận và truyền tải điện của Trung tâm Điện lực Duyên Hải lên hệ thống điện quốc gia thông qua đường dây 500kV Duyên Hải-Mỹ Tho đồng bộ với dự án, qua đó, nâng cao tính ổn định cấp điện tin cậy, đảm bảo cung cấp điện phục vụ an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội cho khu vực Tây Nam Bộ.

Tổng kinh phí xây dựng dự án là 1.420 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay JICA và vốn do EVNNPT huy động.​

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Nam thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 thiết kế và Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 thi công.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2015. 

Kim Thái