(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, dự án hợp tác nghiên cứu đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện Việt Nam và sự tham gia của điện gió vào trong thị trường điện vừa được khởi động.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa EVN và ICASEA

Dự án được khởi động bằng lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hiệp hội Đồng quốc tế khu vực Đông Nam Á (ICASEA).

Theo đó, dự án hợp tác nghiên cứu về điện gió, hệ thống điện và thị trường điện với các nội dung gồm tổ chức dự án, lựa chọn tư vấn, quản lý tài chính và kế hoạch thực hiện dự án.

Kế hoạch triển khai dự án sẽ bao gồm 3 phần. Trong đó, phần số 2 về xây dựng khuyến nghị kỹ thuật về đấu nối điện gió là nội dung quan trọng nhất.

Về lựa chọn tư vấn, EVN sẽ cung cấp tư vấn trong nước, ICASEA cung cấp tư vấn quốc tế.

Minh Huệ