(Chinhphu.vn) - Công ty Mua bán điện (EVN EPTC) cho biết, trong năm đã có thêm 56 nhà máy đàm phán hợp đồng mua bán điện.

Ảnh minh họa
Cụ thể, EVN EPTC đã đàm phán giá điện, hợp đồng mua, bán điện với 56 nhà máy điện với tổng công suất 20.456 MW, bao gồm 7 nhà máy điện BOT, 2 nhà máy năng lượng mới, 13 nhà máy nhiệt điện và 34 nhà máy thủy điện.

Ngoài ra, Công ty ký kết 28 hợp đồng sửa đổi bổ sung với các nhà máy điện tham gia thị trường điện liên quan tới các điều khoản về thanh toán trong và ngoài thị trường điện.

 Hiện nay EVN EPTC đang quản lý theo dõi 79 hợp đồng mua bán điện với tổng công suất là 24.455 MW. Ước tổng sản lượng điện mua cả năm 2013 là 91,27 tỷ kWh , chi phí mua điện ước 103.431,2 tỷ đồng, chiếm 72% tổng sản lượng điện phát toàn hệ thống.
Đối với phần nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc, tổng sản lượng điện mua là 3,19 tỷ kWh, với tổng chi phí phải thanh toán là 187,6 triệu USD.

Đặc biệt, việc thực hiện hợp đồng bán điện, Công ty đã thực hiện nghĩa vụ của bên bán điện trong các hợp đồng mua bán điện với các tổng công ty điện lực. Tổng sản lượng điện năng bán cho các tổng công ty điện lực trong cả năm 2013 ước đạt 115,4 tỷ kWh. Công ty cũng xuất khẩu điện sang Campuchia với tổng sản lượng  là 1,33tỷ kWh, với số tiền thu được là 112,19 triệu USD.

Bước vào năm 2014, bám sát kế hoạch của Tập đoàn, EVN EPTC tập trung vào 2 mục tiêu chính là: Sử dụng hợp lý các nguồn lực của Công ty để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và góp phần đảm bảo mục tiêu chung của EVN là hợp lý hóa chi phí và mục tiêu thứ 2 là đảm bảo thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Để làm được điều này, EVN EPTC đã đề ra nhiều giải pháp như: Đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ công nhân viên. Đầu tư công nghệ, phát huy sáng kiến để tăng năng suất lao động và hiệu quả làm việc. Xây dựng hệ thống thang bảng lương mới theo chức danh công việc để khuyến khích cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, EVN EPTC sẽ tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí; thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo hệ thống đo đếm điện năng hoạt động chính xác.

Đồng thời đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hồ sơ, lập kế hoạch đàm phán, đổi mới công tác đàm phán nhằm tăng cường hiệu quả, rút ngắn thời gian đàm phán hợp đồng mua bán điện; tổ chức nghiên cứu, phổ biến kiến thức liên quan tới thị trường bán buôn cạnh tranh trong giai đoạn thiết kế hiện nay; xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, hệ thống tính toán, tổng hợp sản lượng, thanh toán cho các nhà máy và các tổng công ty điện lực.

Toàn Thắng