(Chinhphu.vn) - Trong tháng 9, lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cả nước tương đối lớn, đặc biệt, khu vực miền Trung, Tây Nguyên lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện đều vượt giá trị trung bình nhiều năm.

Thủy điện Ialy

Các thuỷ điện Trung Trung bộ như Quảng Trị, Hương Điền, Bình Điền, Đắk Mi A Vương, Sông Côn, Sông Tranh lưu lượng nước về thấp trong nửa đầu tháng 9, nhưng từ ngày 18/9-19/9 chịu ảnh hưởng của cơn bão số 8, 9 và 10 lưu lượng các hồ tăng nhanh, gây lũ lớn ở khu vực Trung. Lưu lượng trung bình tháng 9 các hồ đều vượt giá trị trung bình nhiều năm (TBNN); vượt giá trị cùng kỳ năm 2012; tần suất các hồ đạt 2%-14%.

Còn thủy điện Nam Trung Bộ, các hồ Vĩnh Sơn, Sông Hinh, KrôngHnăng, An Khê KaNak, Sông Ba Hạ lưu lượng nước về thấp trong nửa đầu tháng 9, nhưng từ ngày 18 -19/9 chịu ảnh hưởng của cơn bão số 8, 9, 10 lưu lượng các hồ tăng nhanh; lưu lượng trung bình tháng 9 vượt giá trị TBNN; vượt giá trị cùng kỳ năm 2012; tần suất đạt từ 2%-31%. Hồ Sông Ba Hạ có lũ lớn trong các ngày 18/9-30/9, lưu lượng đỉnh đạt 2445 m3/s ngày 28/9, tần suất nước về tháng 9 đạt 2%.

Thuỷ điện khu vực Tây nguyên: Các hồ Pleikrong, Ialy, Buôn Tua Srah chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với bão số 8, bão số 9 kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh từ ngày 18/9, gây ra liên tiếp các đợt lũ ở khu vực Tây Nguyên. Dòng chảy trung bình tháng 9 xấp xỉ vượt giá trị TBNN; xấp xỉ và vượt giá trị cùng kỳ năm 2012.

Riêng các thuỷ điện miền Nam lưu lượng trung bình tháng 9 giảm so với lưu lượng trung bình tháng 8, các hồ đều thấp hơn giá trị TBNN, thấp hơn giá trị cùng kỳ năm 2012; tần suất đạt 54-86%.

Đối với các thuỷ điện ở miền Bắc: Trong những ngày đầu tháng 9, trên các hồ miền Bắc đều xuất hiện lũ lớn. Lưu lượng đỉnh lũ hồ Sơn La đạt 9.270 m3/s (ngày 5/9), hồ Thác bà đạt 1.010 m3/s (ngày 5/9), hồ Tuyên Quang đạt 1.150 m3/s (ngày 4/9). Lưu lượng trung bình tháng 9/2013 các hồ ở miền Bắc đều vượt giá trị TBNN; cao hơn giá trị cùng kỳ năm 2012; tần suất nước về đạt từ  33%-44%.

Với các thuỷ điện Bắc Trung Bộ, lưu lượng nước về hồ Hủa Na, Cửa Đạt thấp hơn giá trị TBNN; thấp hơn giá trị cùng kỳ năm 2012; tần suất đạt 59%. Lưu lượng hồ  Bản Vẽ, Khe Bố vượt giá trị TBNN; thấp hơn giá trị cùng kỳ năm 2012; tần suất nước về từ 33%.

Hiện tại có 10 nhà máy thủy điện đang xả điều tiết gồm Buôn Tua Srah, Buôn Kuop, Srepok 3, Pleikrong, Sông Ba Hạ, Yaly, Se San 3, Se San 4, An Khê và A Lưới do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa lớn ở miền Trung.

Được biết, tổng sản lượng thủy điện theo nước về thực tế trong tháng 9 đạt 9.522 tỷ kWh, nhiều hơn phương án tần suất 65% là 956 triệu kWh. Tính chung cả 9 tháng năm 2013, sản lượng thủy điện theo nước về là 41.207 tỷ kWh, nhiều hơn phương án tần suất 65% là 3.8 tỷ kWh. Tổng lượng nước xả trong mùa lũ là 7,77 tỷ m3, tương đương 4,45 tỷ kWh.

 Kim Thái