(Chinhphu.vn) – Bà Đỗ Thanh Vân (TP. Hà Nội) sinh con ngày 15/7/2015 nhưng công ty lại báo giảm thai sản vào tháng 8/2015 và thu tiền BHXH tháng 7/2015 của bà. Bà Vân hỏi, thời gian nghỉ thai sản của bà được tính từ khi nào? Bà đã đi làm từ tháng 2/2016 thì có phải truy đóng BHXH tháng 1/2016 không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Luật BHXH số 71/2006/QH11, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Điều 157 Bộ luật Lao động quy định, lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng; trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng, trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bà Vân sinh 1 con vào ngày 15/7/2015, công ty báo giảm thai sản đủ 6 tháng từ tháng 8/2015 đến tháng 1/2016 là phù hợp với quy định. Do đó, đến tháng 2/2016 khi bà đi làm thì không phải truy đóng BHXH tháng 1/2016.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Chế độ thai sản , BHXH , sinh con