(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hải Ninh, Tỉnh ủy viên, nguyên Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24/1/1976, là cử nhân Hành chính, tiến sỹ Luật, Cao cấp chính trị. Ông Ninh từng công tác tại Ban Nội chính Trung ương, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Trọng Hải, để nghỉ hưu theo chế độ.

Phương Nhi