(Chinhphu.vn) - Thực hiện chủ đề năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra là "Năm nâng cao năng lực quản trị trong EVN", Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị và năng suất lao động.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNNPC được thành lập với vai trò là cầu nối trực tuyến, tiện lợi 2 chiều giữa khách hàng và EVNNPC.

Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

Ngay từ đầu năm, EVNNPC đã triển khai xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu chiến lược, tổ chức tư vấn, đào tạo cho cán bộ, công nhân viên trong Tổng Công ty về phương pháp quản trị dựa trên hệ thống bảng điểm cân bằng (BSC) và hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Nhận thấy hệ thống BSC&KPI là một công cụ quản trị hiện đại, chuyển tầm nhìn và chiến lược của một tổ chức thành những mục tiêu, hành động cụ thể, thuận tiện cho việc đánh giá thực hiện công việc và ra quyết định, EVNNPC đã triển khai xây dựng hệ thống này trong toàn Tổng Công ty.

Ngay trong quý I/2016, Tổng Công ty đã hoàn thiện ban đầu bản đồ chiến lược, hệ thống các chỉ số đo lường KPI và hệ thống bảng mô tả công việc cho từng vị trí, chức danh cụ thể. Dự kiến trong quý IV/2016, tất cả các đơn vị thành viên EVNNPC sẽ hoàn thành xong các bộ sản phẩm BSC&KPI đồng bộ với Tổng Công ty.

Ngoài ra, trên cơ sở hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị nguồn nhân lực bằng phần mềm HRMS, Tổng Công ty đã xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu chung về nhân sự và tổ chức. Đây chính là cơ sở để EVNNPC căn cứ triển khai các báo cáo chuyên môn nghiệp vụ về mặt quản lý và theo dõi nhân sự được hiệu quả, có độ chính xác cao.

Công tác đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của Tổng Công ty cũng được chú trọng, EVNNPC đã tổ chức nhiều khóa đào tạo cho cán bộ quản lý và cán bộ diện quy hoạch chức danh quản lý cấp cao tại Thái Lan, Singapore.

Tổng Công ty cũng triển khai các chương trình khảo sát hiện trạng tại 5 công ty điện lực về nhu cầu nâng cao năng lực quản trị chung, nhu cầu nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực và phát triển văn hoá tổ chức phục vụ triển khai xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning của EVNNPC.

Bên cạnh đó, các phương pháp quản lý 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng), hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO, đề án phát triển kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm… đang được thực hiện và duy trì.

Trong năm 2016, EVNNPC đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của EVN về việc tạm ngừng tuyển lao động. Dự kiến trong năm 2016, lực lượng lao động sản xuất kinh doanh điện của đơn vị giảm hơn 800 người.

Sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Về mặt tổ chức bộ máy, Tổng Công ty đã nghiên cứu và sắp xếp lại cho phù hợp với điều kiện thực tế trong quản trị doanh nghiệp, trong đó tập trung vào công tác tổ chức tại các đơn vị điện lực thành phố, huyện.

Cụ thể, EVNNPC đã thực hiện sáp nhập được 16 đơn vị, rút xuống tổng số đơn vị trực thuộc các công ty điện lực tỉnh, thành phố của EVNNPC xuống còn 282 đơn vị so với con số 298 trước đây. Trong đó, đơn vị điện lực ghép lớn nhất là của các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Đồng thời, Tổng Công ty đã thực hiện sáp nhập hai đơn vị lớn là Điện lực Hạ Long, Điện lực Bãi Cháy thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Ngoài ra, Tổng Công ty cũng ban hành cơ chế đặc thù cho 6 đơn vị điện lực tại các thành phố lớn như Hạ Long, Vinh, Bắc Ninh, Việt Trì, Vĩnh Yên và Lào Cai nhằm nâng cao tính chủ động trong quản lý điều hành và hoạt động, nâng tầm về chức năng quản trị cho các đơn vị.

Tách bạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động dịch vụ

Một biện pháp được Tổng Công ty thực hiện quyết liệt là tách bạch sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ khác.

Cụ thể, EVNNPC đã thành lập 3 xí nghiệp dịch vụ điện lực tại Phú Thọ, Lào Cai và Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (NGC); thành lập 3 ban quản lý dự án tại Sơn La, Phú Thọ và NGC; đồng thời thành lập 1 Trung tâm tư vấn trực thuộc NGC.

Bên cạnh đó, việc thành lập Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty đã thể hiện đi hướng đi đúng đắn trong quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ, thể hiện sự đổi mới trong nâng cao năng lực quản trị. Trung tâm này đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối trực tuyến, tiện lợi 2 chiều giữa khách hàng và EVNNPC về thông tin dịch vụ mua bán điện, biểu giá điện, sửa chữa sự cố mất điện, lịch cắt điện và các thông tin tư vấn hỏi đáp khác về chính sách và pháp luật trong sử dụng điện, góp phần không nhỏ để nâng cao vị thế và hình ảnh của ngành điện trong xã hội.

Ban lãnh đạo Tổng Công ty xác định sẽ tiếp tục thực hiện và tổ chức triển khai các nội dung trong năm 2016 cũng như triển khai các chương trình lớn trong giai đoạn 2016-2020 như chương trình phát triển kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm; chương trình phát triển và nâng cao văn hoá tổ chức; đổi mới hệ thống quản trị đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh đến năm 2020; Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; các chương trình quản trị chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, kế hoạch, kỹ thuật, vật tư…

Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp không phải là nhiệm vụ ngắn hạn, giải quyết trong một sớm một chiều mà là chặng đường dài cần sự quyết tâm, nỗ lực cùng tham gia. Tuy vậy, những nỗ lực nhằm xây dựng một hệ thống quản trị hiệu quả, tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho EVNNPC có thêm nhiều cơ hội, nhanh chóng tiếp cận với thị trường điện cạnh tranh, bắt nhịp với sự phát triển của ngành điện của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngọc Quang