(Chinhphu.vn) - Công bố kết hoạt động kinh doanh quý III/2011, Tập đoàn Bảo Việt cho biết hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng, trong đó khối bảo hiểm phi nhân thọ giữ vững vị trí số 1 trên thị trường trong nước. 

9 tháng qua, các chỉ số hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đạt kết quả tích cực.

Theo báo cáo, kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 1.020 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3%, trong đó riêng quý III/2011 đạt  355 tỷ đồng, cao hơn 31% so với cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu hợp nhất của TĐBV 9 tháng đạt 10.844 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9%. Doanh thu hợp nhất Quý III/2011 đạt 3.841 tỷ đồng, tăng 608 tỷ tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 18,8%.

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn Bảo Việt (gồm lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ ) đạt 7.127 tỷ đồng, cao hơn 15,1% so với  cùng kỳ  2010.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 18,9%; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 10,6%, tăng trưởng doanh thu khai thác mới 24,2%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng của Tập đoàn cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu  năm, đạt 340 tỷ đồng, cao hơn 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/9/2011, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt 45.264 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm 2010.

Ông Hoàng Việt Hà - Giám đốc Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt cho biết cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, ra mắt các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường của các đơn vị trong ngành. Cụ thể trong tháng 11 này sẽ  ra mắt trung tâm dịch vụ khách hàng, tiếp nhận các cuộc gọi từ khách hàng 24/24h thông qua đường dây nóng nhằm hỗ trợ khách hàng. Giai đoạn đầu Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ các khách hàng cá nhân sử dụng bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm sức khỏe, tai nạn.

Quỳnh Hoa