(Chinhphu.vn) - Năm 2011, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã xuất siêu gần 16 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm đạt 188 triệu USD.

Sản phẩm bánh trung thu của Công ty TNHH Hải Hà Kotobuki - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất năm 2012 diễn ra ngày 10/1, ông Trần Xuân Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá cho hay con số 188 triệu tăng gần 2% so với năm 2010. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu bánh kẹo đạt gần 7 triệu USD, gấp 6 lần so với 2010.

Cũng trong năm 2011, hoạt động xã hội của Tổng công ty được duy trì  mạnh mẽ. Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, Tổng công ty hỗ trợ, giúp đỡ hai huyện nghèo Hà Quảng (Cao Bằng), Bác Ái (Ninh Thuận) 9,2 tỷ đồng.

Tổng công ty cũng phụng dưỡng 69 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3 thương binh nặng, xây tặng 25 nhà tình thương, 96 nhà tình nghĩa, hỗ trợ nạn nhân sóng thần tại Nhật Bản… với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng

Cũng theo Tổng giám đốc Trần Xuân Châu, năm 2012, Tổng công ty sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm; đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các mặt hàng bánh kẹo chiến lược để tăng vị thế thị trường, tăng chất lượng sản phẩm trà túi, xây dựng kênh phân phối phù hợp với các loại đồ uống, đồng thời hợp tác với Tổng công ty Cà phê Việt Nam đầu tư liên doanh nhà máy sản xuất cà phê hoà tan.

Tổng công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt 30.630 tỷ đồng, nộp ngân sách 6.916 tỷ đồng và đạt lợi nhuận 972 tỷ đồng.

Quỳnh Hoa