(Chinhphu.vn) – Theo kết quả Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam tuần thứ 12 (11-18/11), bạn Nguyễn Thị Thanh Mai, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre là người đoạt giải Nhất. Đây cũng là người đoạt giải Nhất ở tuần thứ 6.

Theo Ban tổ chức, trong tuần thi thứ 12, đã có 93.350 người tham gia thi với 234.059 lượt người thi, 14.600 người trả lời đúng cả 8 câu hỏi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 12

TT

Tỉnh thành

Số người tham gia

Số lượt tham gia

1

Thành phố Hồ Chí Minh

13.524

17.804

2

Tỉnh Hà Tĩnh

11.942

24.616

3

Thành phố Hà Nội

7.114

20.975

4

Tỉnh Nghệ An

6.073

39.178

5

Tỉnh Quảng Ninh

3.094

3.919

6

Tỉnh Thừa Thiên Huế

2.807

3.403

7

Tỉnh Quảng Trị

2.674

3.465

8

Tỉnh Lâm Đồng

2.355

3.334

9

Tỉnh Vĩnh Phúc

2.300

3.992

10

Tỉnh Gia Lai

2.294

2.694

Đáp án câu hỏi tuần 12

STT

Câu hỏi

Đáp án đúng

1

Câu hỏi 1

A,B,C,D

2

Câu hỏi 2

D

3

Câu hỏi 3

B

4

Câu hỏi 4

A

5

Câu hỏi 5

C

6

Câu hỏi 6

C

7

Câu hỏi 7

A,B,C,D

8

Câu hỏi 8

D

9

Số người trả lời đúng

14.600


Các bạn đoạt giải

GIẢI NHẤT

Họ và tên

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, số 15A, Cách mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

14.600

13/11/2019 16:22:58

 

GIẢI NHÌ

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Võ Quang Đạt

Huyện ủy Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

14.600

17/11/2019 07:45:51

Trần Anh Đức

 

Xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

14.600

17/11/2019 22:24:32


GIẢI BA

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Thị Thúy Kiều

 

Xóm 5B, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

14.598

 

17/11/2019 19:06:53

 

Hoàng Yến

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

14.598

 

18/11/2019 08:01:43

 

Đinh Thị Vân

Xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

14.598

18/11/2019 08:37:58

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Phan Khắc Bách

Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

14.597

15/11/2019 19:25:17

Bùi Phi Long

Huyện uỷ Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

14.596

18/11/2019 08:27:12

Nguyễn Thị Mỹ Âu

 

Thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

14.595

17/11/2019 19:55:20

Kiều Thu Hằng

 

Huyện ủy Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

14.595

 

18/11/2019 07:54:18

 

Nguyễn Văn Hoan

 

UBND xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An

14.593

 

18/11/2019 00:24:24


CÂU HỎI DỰ THI TUẦN 13

Câu 1. Bạn cho biết ý nghĩa của đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

A.   Chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà, mở ra bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ đất nước, đưa cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

B.   Chứng minh trước toàn thế giới sự phá sản không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới.

C.   Đẩy lùi và làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

D.   Mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của ba dòng thác cách mạng của thời đại đem lại lòng tin và niềm phấn khởi của hàng triệu người dân trên thế giới đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Câu 2. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta đã để lại những bài học quý giá trong lịch sử giữ nước. Đó là những bài học nào?

A.Toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ, đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng nhằm mục tiêu chủ yếu là giải phóng miền Nam.

B.Chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tạo ra sức mạnh tổng hợp của chiến tranh.Lựa chọn phương thức chiến tranh thích hợp.

C. Ba tầng mặt trận thống nhất chống Mỹ: ở trong nước, giữa ba nước Đông Dương và trên thế giới.

D. Không ngừng nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh.

Câu 3. Nghị quyết nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước: “Hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội”?

A.   Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 29/9/1975.

B.   Nghị quyết của Bộ Chính trị về những công tác trước mắt ở miền Nam, 15/7/1976.

C.   Nghị quyết của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh Trung ương, 27/8/1976.

D.    Nghị quyết của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo nông, lâm nghiệp, 7/10/1976.

Câu 4. Nói về tác dụng của đấu tranh tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng so sánh:

“Dao có mài, mới sắc.

Vàng có thui, mới trong.

Nước có lọc, mới sạch.

Người có tự phê bình, mới tiến bộ.Đảng cũng thế”.

Câu nói đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

A. Phê bình

B. Tự phê bình

C. Di chúc

D. Dân vận

Câu 5. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất với tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả nước đạt 98,77%, biểu thị ý chí của toàn dân ta xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội diễn ra thời gian nào?

A. 06/01/1946

B. 06/4/1975

C. 25/4/1976 

D. 19/4/1987

Câu 6: Do yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm đời sống và nâng cao hiệu quả kinh tế, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV đã ban hành Chỉ thị “Cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp”.Bạn hãy cho biết, đó là Chỉ thị số bao nhiêu, ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Chỉ thị số 99-CT/TW, ngày 13/01/1981

B. Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981

C. Chỉ thị số 101-CT/TW, ngày 13/01/1981

D. Chỉ thị số 102-CT/TW, ngày 13/01/1981

Câu 7.Nhằm mục tiêu đảm bảo nhu cầu lương thực, hàng thiết yếu của xã hội, tạo được một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, Đảng ta đã đề ra ba chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.3 chương trình mục tiêu này được đề ra tại Đại hội khóa mấy của Đảng?

A. Đại hội IV              

B. Đại hội V   

C. Đại hội VI

D. Đại hội VII

Câu 8.“Hồ Chí Minh – chân dung một con người” là tựa đề bộ phim tài liệu nói về những chặng đường lịch sử trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Bạn cho biết, ai là đạo diễn bộ phim?

A. Bùi Đình Hạc và Lê Mạnh Thích

B. Bùi Đình Hạc và Hải Ninh

C. Hải Ninh và Trần Đắc

D. Nguyễn Hồng Sến và Đặng Nhật Minh

Ban Tổ chức