(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Mẫn là giáo viên tiểu học tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điểm trường chính thuộc vùng đặc biệt khó khăn nhưng bà được phân công dạy tại điểm trường không nằm trong vùng khó khăn. Bà Mẫn hỏi, bà có được hưởng chế độ theo điểm trường chính không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chính sách đối với nhà giáo công tác tại trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 và Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Bà Nguyễn Mẫn là giáo viên tiểu học đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng lại tham gia giảng dạy ở điểm trường trên địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP trong thời gian giảng dạy ở điểm trường trên địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , đặc biệt khó khăn , phụ cấp