(Chinhphu.vn) – Với việc đưa điện lưới quốc gia đến 2 xã cuối cùng chưa có điện trong năm 2018, đến nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp điện cho 100% số xã và trên 99% số hộ dân nông thôn, đạt mục tiêu hầu hết số hộ dân nông thôn có điện theo Nghị quyết của Đảng.

Với những nỗ lực trong việc huy động nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo, đặc biệt là những khu vực chưa có điện, EVN đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng.

Trong năm 2018, các Tổng công ty Điện lực đã đầu tư cấp điện cho trên 19.700 hộ dân chưa có điện tại những địa bàn đặc biệt khó khăn đồng thời tiếp nhận lưới điện và bán điện cho hơn 96.250 hộ dân nông thôn. Đặc biệt tháng 7/2018, EVN đã hoàn thành việc đưa điện lưới đến 2 xã cuối cùng chưa có điện của cả nước.

Với nỗ lực của EVN , điện lưới quốc gia đã về với vùng sâu, vùng xa. Ảnh : VGP/ Toàn Thắng

Về công tác cấp điện hải đảo, đến nay, EVN đã đảm nhận cấp điện cho 11/12 huyện đảo. Trong năm 2018 đã hoàn thành việc cấp điện xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang, tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống điện tại huyện đảo Cồn Cỏ, Trường Sa, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ đời sống, sinh hoạt của bộ đội và nhân dân trên huyện đảo.

Tính đến cuối năm 2018 đã có 100% số xã trên phạm vi cả nước có điện, số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,37%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,05%.

Những nỗ lực này đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng  biên giới, hải đảo.

                                                                                                                                       Toàn Thắng